PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęte w opracowaniu rozważania teoretyczno-empiryczne dotyczą funkcjonowania pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zależności między subiektywną oceną pracy strażaków i strażników miejskich a stylem radzenia sobie przez nich ze stresem. Określenie poczucia stresu w pracy, czynników szczególnie stresujących oraz sposobów radzenia sobie z nimi wydaje się bardzo ważne w kontekście skuteczności wykonywanej pracy. Na ich podstawie można formułować wskazania dla praktyki zawodowej.
EN
Theoretical-empirical studies undertaken in the presented elaboration focus on the functioning of workers performing difficult and dangerous jobs. The goal of the carried out research was to diagnose the dependencies between subjective evaluation of firefighters’ and city guards’ work and their coping style. Determining the levels of stress at work, particularly the stress-causing factors and the coping style, seems very important in relation to the effectiveness of performed work. On this basis, one can formulate instructions for professional practice.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Czarnecka A., Dobrodziej C. (2004), Psychologiczne aspekty służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zarządzanie stresem, [w:] O. Truszczyński, L. Konopka, K. Sikora, A. Rakowski, L. Kosiorek (red.), Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, t. 8, Warszawa: Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku.
 • Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, wyd. 2 popr. i uzup., Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.
 • Jahoda M. (1981), Work, employment und unemployment: Values, theories, and approaches in social research, “American Psychologist”, Vol. 36, DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.36.2.184.
 • Nowacki T.W. (2008), Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badań.
 • Ratajczak Z. (1996), Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN.
 • Siczek-Przybyła E., Wyszyńska P. (2014), Czynniki osobowościowe a radzenie sobie ze stresem przy produkcji substancji wybuchowych. Wyniki wstępnych analiz, [w:] J. Ślusarski (red.), Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 • Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Ślusarski J. (red.) (2014), Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 • Wyszukiwarka opisów zawodów, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow (dostęp: 10.09.2016).
 • Zubrzycka-Maciąg T. (2013), Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.