PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Oczekiwania zawodowe pilotów wojskowych a ich nadzieja na sukces

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Piloci wojskowi wiążą z pracą zawodową różne oczekiwania i nadzieje na sukces. W zależności od ich spełnienia można mówić o satysfakcji (lub jej braku) z wybranego zawodu i obniżeniu poziomu jakości pełnionej służby. Jeśli istnieją obiektywne możliwości ich zrealizowania, wystąpi zjawisko harmonii, utwierdzenie się pilota o słuszności wyboru zawodu i możliwościach swojego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, przeprowadziłam badania empiryczne wśród pilotów wojskowych jesienią 2016 r., dążąc do diagnozy zarówno ich oczekiwań zawodowych, jak i nadziei na sukces. Ponadto poszukiwałam zależności między tymi zmiennymi. Uznałam, że spełnienie oczekiwań w istotny sposób będzie determinowało przekonanie pilotów o możliwościach odniesienia sukcesu zawodowego w środowisku służby i będzie stymulowało zaangażowanie w procesie szkolenia lotniczego.
EN
Military pilots have a variety of expectations as regards their careers and they exhibit varied levels of hope of professional success. Depending on the degree to which they succeed in meeting these expectations and fulfilling their hopes, one can speak of reaching (or failure to reach) career satisfaction, which triggers the inevitable consequences of these facts for the quality of the military service delivered. If satisfaction is objectively reachable, the pilot experiences harmony and sense of confirmation of his positive choice of career and developmental potential. Drawing upon the above assumptions, in the autumn of 2016, the author conducted empirical research involving military pilots in an attempt to diagnose both their professional expectations and hope of success. The author also researched correlations between these two variables, assuming that meeting professional expectations by the pilots should determine their positive self-assessment as regards their potential for professional success in the military context, which should, in turn, stimulate them to be more intensely involved in professional training.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bera R. (1999), Wizerunek współczesnego pilota wojskowego, Warszawa: DWLOP.
 • Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 • Gliszczyńska X. (1971), Psychologiczne badanie motywacji w środowisku pracy, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kozielecki J. (2006), Psychologia nadziei, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces, Warszawa: PTP.
 • Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Obuchowski K. (2002), Nadzieja matką mądrych, depresja zapadliskiem nieszczęść, „Charaktery”, nr 11.
 • Olszewski R. (1998), Lotnictwo w odstraszaniu militarnym, Warszawa: Bellona.
 • Piskorz A. (2012), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: Bellona.
 • Poplucz J. (1977), Oczekiwania zawodowe pracujących, „Studia Socjologiczne”, nr 2(65).
 • Ryś M. (2010), Człowiek niosący nadzieję, „Kwartalnik Naukowy UKSW”, nr 2(2).
 • Sterniczuk B., Sterniczuk H. (1979), Człowiek w procesie pracy. Postawy wobec pracy, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • Ślusarski J. (1994), Środowisko pracy pilota wojskowego jako potencjalne źródło błędów lotniczych, „Przegląd WLiOP”, nr 3.
 • Trzebiński J., Zięba M. (2003), Nadzieja, strata, rozwój, „Psychologia Jakości Życia”, t. 2, nr 1.
 • Vroom V. (1964), Work and Motivation, New York.
 • Widerszal-Bazyl M. (1979), Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonywania pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Długosz E., Wiernek B. (red.) (1998), Psychologia i socjologia zarządzania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Text”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.