PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Środowisko pracy pilota wojskowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostało scharakteryzowane środowisko pracy pilota wojskowego w aspekcie otoczenia zewnętrznego, w którym wykonywany jest lot, oraz wymagań psychofizycznych. Przedstawiono również warunki funkcjonowania pilota wojskowego na współczesnym polu walki i wskazano na konieczność współdziałania człowieka z zaawansowanymi technologiami wykorzystywanymi w lotnictwie wojskowym oraz stosowania ścisłych kryteriów doboru kandydatów do służby w charakterze pilota wojskowego.
EN
The author of the article characterizes the working environment of a military pilot in terms of the external environment, where is performed flight and psycho-physical requirements. The article presents the conditions for the functioning of a military pilot on the modern battlefield. It indicates the need for human cooperation with the advanced technologies used in military aviation and to apply strict criteria for selection of candidates for service as a military pilot.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bera R. (1999), Wizerunek współczesnego pilota wojskowego, Warszawa: Dowództwo WLOP.
 • Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Bellona.
 • Błoszczyński R., Pokinko P., Terelak J. (1973), Psychologiczne aspekty doboru personelu latającego, Poznań: DWL.
 • Czarnogórski C. (1972), Ergonomia w służbie wojska, Warszawa: MON.
 • Jasiński T., Tarnowski A., Strzelczak A. (2004), Percepcja czasu jako wyznacznik efektywności pracy pilota wojskowego, „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej”.
 • Kowalczuk H. (2003), Charakterystyka psychologiczno-dydaktyczna podchorążych WSOSP o specjalnościach PSO, PŚM, KRL i NN, Dęblin: WSOSP.
 • Maciejczyk J. (1976), Działanie pilota w sytuacjach stresowych, [w:] R. Błoszczyński (red.), Psychologia lotnicza, Warszawa: MON.
 • Morawski J.M. (1994), Gospodarka informacją w układzie pilot – samolot, Rzeszów–Warszawa: Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej.
 • Olszewski R. (1993), Kształcenie pilotów dla potrzeb lotnictwa wojskowego XXI wieku. Jaki model?, „Przegląd WLOP”, nr 8.
 • Piskorz A. (2011), Rozwój zawodowy pilotów wojskowych, Warszawa: MON – DWiPO.
 • Pokinko P. (1977), Dobór i selekcja psychologiczna personelu latającego i kierującego lotami, [w:] R. Błoszczyński (red.), Psychologia lotnicza, Warszawa: MON.
 • Rajchel J., Zabłocki E. (2009), Siły powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 • Ślusarski J. (2001), Model osobowo-zawodowy absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (ocena i propozycje zmian), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”, nr 1.
 • Ślusarski J. (2003), Dobór zawodowy na stanowisko pilota – instruktora śmigłowca wojskowego, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 • Terelak J. (2011), Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Zabłocki E. (2002), Współczesne siły powietrzne, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.