PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w executive coachingu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania koncepcji Analizy Transakcyjnej w executive coachingu. Autorka głównie koncentruje się na omówieniu bazowych założeń pracy z klientem oraz prezentuje wybrane narzędzia wykorzystywane w executive coachingu. Jednym z ograniczeń w stosowaniu Analizy Transakcyjnej jest to, że nie ma ona jasnej i ustrukturyzowaneej metodologii prowadzenia sesji. Może zatem służyć jako wsparcie dla doświadczonych coachów, którzy potrzebują dodatkowych narzędzi, lecz ogranicza impakt, jaki może wnieść w całe środowisko coachingowe. W ostatniej części opracowania autorka prezentuje proponowany model prowadzenia procesu coachingowego w nurcie Analizy Transakcyjnej, który wypracowała przez lata praktyki w pracy z menedżerami i organizacjami.
EN
This article discussed the use of Transactional Analysis concept in executive coaching. The author focused on the basic principles of work with the client as well as selected tools in leading the executive coaching process. One of the main limitations of the Transactional Analysis theory is that it has no clear and structured methodology for coaching session. Thus, it can serve as a support for experienced coaches with, however, limited impact on the whole coaching society. In the last part of the article, the author proposed a model of coaching session structure in Transactional Analysis field, which was developed based on her professional practice in working with managers and organisations.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
author
References
 • Atkinson M., Chois R.T. (2009), Wewnętrzna dynamika coachingu, Warszawa: Wydawnictwo New Down.
 • Berne E. (1966), The Structure and Dynamics of Organisations and Groups, New York: Grove Press Inc.
 • Berne E. (2007), Dzień dobry i co dalej?, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Berne E. (2008), Transactional Analysis in Psychotherapy, A Condor Book Souvenir Press Ltd.
 • Berne E. (2012), W co grają ludzie?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cassoni E. (2007), Parallel process in supervision and therapy: An opportunity for reciprocity, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 37(2), DOI: https://doi.org/10.1177/036215370703700205.
 • Choy A. (1990), The winner’s triangle, “Transactional Analysis Journal), Vol. 20(1), DOI: https://doi.org/10.1177/036215379002000105.
 • Czarkowska L. (red.) (2013), Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
 • English F. (1975), The three-cornered contract, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 5(4).
 • George B., Sims P., McLean A.N., Mayer D. (2007), Discovering your authentic leadership, “Harvard Business Review”, Vol. 85(2).
 • Hay J. (2007), Reflective Practice and Supervision for Coaches, London: Open University Press.
 • Hay J. (2010), Analiza Transakcyjna dla trenerów, Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja.
 • Hay J. (2012), Donkey Bridges for Developmental TA, Hartford: Sherwood Publishing.
 • James J. ( 1973), The game plan, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 3(4).
 • Kahn W.A. (2012), The functions of dysfunction: Implications for organisational diagnosis and change, “American Psychological Association”, Vol. 64(3).
 • Krausz R.R. (2005), Transactional executive coaching, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 35(4), DOI: https://doi.org/10.1177/036215370503500414.
 • Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 13, Warszawa: Wiedza.
 • Mellor K., Schiff E. (1975), Discounting, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 5(3).
 • Micholt N. (1992), Psychological distance and group interventions, “Transactional Analysis Journal”, Vol. 22(4), DOI: https://doi.org/10.1177/036215379202200406.
 • Newton T., Napper R. (2010), Transactional Analysis and coaching, [w:] E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck, The Complete Handbook of Coaching, SAGE Publications.
 • Steiner C. (1990), Scripts People Live, New York: Grove Press.
 • Stewart I. (2000), Developing Transactional Analysis Counselling, SAGE Publications.
 • Stewart I. (2007), Transactional Analysis Counselling in Action, SAGE Publications.
 • Stewart I., Joines V. (2016), Analiza Transakcyjna dzisiaj, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Stokes J., Jolly R. (2010), Executive and leadership coaching, [w:] E. Cox, T. Bachkirova, D. Clutterbuck, The Complete Handbook of Coaching, SAGE Publications.
 • Watkins E.C. (2016), Reconsidering parallel process in psychotherapy supervision: On persimony, rival hypotheses, and alternate explanation, “American Psychological Association”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.