PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Zasoby osobiste emigrantów polskich na europejskim rynku pracy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays there is a tendency that people plan and carry on their career paths beyond borders of their homeland. Even though labor migration has become less risky than before, it requires vital changes in the lifestyle as well as having personal resources which can guarantee successful accomplishment of the individual plans. In the article, the author analyzes various aspects of personal resources of Polish labor emigrants in European Union countries.
PL
Coraz częściej ludzie planują i realizują swoją karierę poza granicami własnego kraju. Mimo że emigracja zarobkowa nie jest już w takim stopniu, jak w przeszłości, naznaczona ryzykiem, to jednak wymaga istotnych zmian w życiu oraz posiadania określonych zasobów osobistych gwarantujących pomyślną realizację podjętych planów. Opracowanie stanowi przegląd badań dotyczących różnych aspektów zasobów osobistych polskich emigrantów zarobkowych do krajów Unii Europejskiej.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
author
References
  • Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bera R. (2011a), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bera R. (2011b), Motywacja osiągnięć zawodowych w karierze międzynarodowej osób migrujących zarobkowo, [in:] C. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy, Szczecin: Wydawnictwo WSH.
  • Bera R. (2012), Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bera R., Korczyński M. (2012), Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych“ i „innych”, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Denek K. (2010), Poakcesyjna migracja zarobkowa młodych Polaków w społeczeństwie wiedzy i jej skutki, [in:] R. Bera (red.), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: Scholar.
  • Giza-Oleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  • Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements (2009), www.igfse.pt/upload/docs/gabdoc/2009/Novidades/05-Mai/mobility09_backgr_rep_en.pdf (access: 10.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.