PL EN


2017 | 30 | 1 |
Article title

Przemiana bohatera jako przykład prezentowania duchowości w filmie. Analiza psychologiczna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą pokazania różnych sposobów prezentowania duchowości w filmie. Opracowanie zawiera przegląd wybranych ujęć konstruktu duchowości w psychologii. Główną część stanowi analiza duchowości w trzech filmach amerykańskich (The Green Mile, The Straight Story oraz Into the Wild), z których każdy oferuje nieco inną reprezentację tego pojęcia. The Green Mile odwołuje się do uniwersalnych problemów egzystencjalnych, duchowość zaś przedstawia w postaci bezpośrednich ingerencji siły wyższej. The Straight Story nawiązuje do duchowości, opowiadając „prostą” historię starszego człowieka walczącego ze swoimi słabościami i przeszłymi błędami, co pozwala mu na redefinicję własnej tożsamości. Into the Wild, również bazując na prawdziwej historii, tym razem młodego człowieka, przedstawia bunt przeciwko materializmowi i konsumpcjonizmowi współczesnego świata oraz jego podróż, odbywającą się zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Artykuł zawiera także analizę przemian duchowych bohaterów poszczególnych filmów.
EN
The article attempts to show various ways of presenting spirituality in film. The paper contains a review of selected theories concerning the construct of spirituality in psychology. The main part of the article is comprised of the analysis of spirituality in three American films (The Green Mile, The Straight Story and Into the Wild), each offering a bit different understanding of this notion. The Green Mile refers to universal problems of existence and the spirituality is shown in the direct form of the interventions of supernatural power. The Straight Story speaks of spirituality by telling a “straight” story of an elderly man who fights with his flaws and past failures which allows him to redefine his own identity. Into the Wild, which is also based on a true story, presents a rebellion against the materialism and consumerism of the contemporary world, and a travel which takes place both in physical and spiritual dimensions. The article contains also the analysis of spiritual transformations of the particular film characters.
Year
Volume
30
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-07-11
Contributors
author
References
 • Aumann J. (2007), Zarys historii duchowości, Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Białostocki J. (2008), Lot nad kukułczym gniazdem: kompozycja i symbolika, [w:] Wybór pism estetycznych, Kraków: Universitas.
 • Blizek W.L. (2013), Religion and spirituality in the movies, “International Journal of Religion and Spirituality in Society”, No. 2.
 • Brussat F., Brussat M.A (1995), The Green Mile. Film review, “Spirituality and Practice”, www.spiritualityandpractice.com/films/reviews/view/1995 (dostęp: 26.05.2016).
 • Brussat F., Brussat M.A. (2016), Into the Wild. Film review, “Spirituality and Practice”, www.spiritualityandpractice.com/films/reviews/view/17672 (dostęp: 01.05.2016).
 • Burski K. (2005), Duchowość i media – wzajemne relacje, „Soter”, nr 16(44).
 • Characteristics of Transcendenta, http://iws.collin.edu/mizell/2327/characteristics_of_transcendenta.htm (dostęp: 01.05.2016).
 • Comte-Sponville A. (2011), Duchowość ateistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Dąbrowski K. (1979), Dezintegracja pozytywna, Warszawa: PIW.
 • Ebert R. (1999), The Green Mile Movie Review & Film Summary. Rogerebert.com, www.rogerebert.com/reviews/the-green-mile-1999 (dostęp: 01.05.2016).
 • Głaz S.G. (red.) (2006), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Golan Z. (2006), Pojęcie religijności, [w:] S.G. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Grom B.G. SJ (2009), Psychologia religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Hough R. (2014), Traits of Chris McCandless, https://prezi.com/yaad9r18mra4/traits-of-chris-mccandless (dostęp: 26.05.2017).
 • Johnston R.K. (2006), Reel Spirituality (Engaging Culture): Theology and Film in Dialogue, Grand Rapids, Michigan: Baker Academic.
 • Johnston R.K. (2011), Straight Talk About Families, www.brehmcenter.com/initiatives/reelspirituality/film/articles/straight_talk_about_families (dostęp: 26.05.2016).
 • Każdy ma swoją Zieloną Milę, www.filmweb.pl/reviews/Ka%C5%BCdy+ma+swoj%C4%85+Zielon%C4%85+Mil%C4%99-3797 (dostęp: 01.05.2016).
 • Kłoczowski J.A. (2006), Czym jest duchowość? Kontekst religijny i historyczny, [w:] A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany (red.), Fenomen duchowości, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Konefał S.J., Kornacki K., Zelent M. (red.) (2013), Sacrum w kinie dekadę później, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Krakauer J. (1996), Into The Wild, New York: Villard Books.
 • Laurent S. (2003), The Green Mile: Revisiting the Life and Death of Jesus, www.boheme-magazine.net/sep03/books.html (dostęp: 24.05.2016).
 • Machoń H. (2009), Wprowadzenie. Religijność między idealizacją a patologizacją, [w:] B. Grom SJ (red.), Psychologia religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Matti N. (2012), Shi’i Islam in Iranian Cinema: Religion and Spirituality in Film by Nacim Pak-Shiraz, “Journal of Shi’s Islamic Studies”, No. 5(3).
 • Pasek Z. (2008), Od religijności do duchowości. Przyczynek do przemian kultury współczesnej, [w:] I. Fiut (red.), Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, Kraków: AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 • Przylipiak M., Kornacki K. (red.) (2002), Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rossister G. (1999), The Shaping Influence of Film and Television on the Spirituality and Identity of Children and Adolescents: An educational response – Part 3, “International Journal of Children’s Spirituality”, No. 4(2).
 • Scott A.O. (2007), Into the Wild – Movie Review. The New York Times, www.nytimes.com/2007/09/21/movies/21wild.html (dostęp: 01.05.2016).
 • Socha P.M. (2000), Teolog jako psycholog. Koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, [w:] P.M. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Socha P.M. (2001), Duchowość jako signum temporis. Zastosowanie rozmytego pojęcia do psychologii religii, „NOMOS. Kwartalnik Religioznawczy”, nr 34/36.
 • Socha P.M. (2014), Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka, „Psychologia Rozwojowa”, nr 19(3), DOI: http://10.4467/20843879PR.14.015.2302.
 • Straś-Romanowska M. (2011), Życie duchowe człowieka – niewygodny temat psychologii, [w:] C.W. Domański, T. Rzepa (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szymołon J. (2006), Przedmiot psychologii religii, [w:] R.M. Socha (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Waligórska-Olejniczak B. (2013), Sacrum w drodze. Moska-Pietuszki W. Jerofiejewa i Pulp Fiction Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Wojciechowski P. (2015), Za co Bóg kocha Amerykę? Recenzja kinowa Prosta Historia, www.filmweb.pl/reviews/Za+co+B%C3%B3g+kocha+Ameryk%C4%99-14 (dostęp: 01.05.2016).
 • Wojtasik K. (2006), Wiara, [w:] P.M. Socha (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków: Wydawnictwo WAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_1_69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.