PL EN


2017 | 30 | 1 |
Article title

Dźwięk jako terapeutyczna i duchowa forma upamiętniania oraz przywracania pamięci

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” prowadzi projekt historii mówionej, którego celem jest zbieranie relacji dotyczących m.in. przedwojennej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Brama Grodzka była kiedyś przejściem między chrześcijańską i żydowską częścią miasta, obecnie znajduje się w niej stała wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”, która przedstawia życie codzienne w dzielnicy w perspektywie historycznej. Na wystawie znajdują się zdjęcia, listy, dokumenty, mapy oraz są na niej odtwarzane dźwięki. Głosy świadków, którzy przeżyli, dają żywy opis tego miejsca. Dźwięk jest nie tylko dodatkiem do dokumentów wizualnych, ale też funkcjonuje jako główne repozytorium pamięci.
EN
The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre runs an oral history project, which aims at registering narrations about Lublin’s prewar Jewish quarter. The Grodzka Gate used to be a passage between the Christian and the Jewish part of the city, nowadays it houses the permanent memorial exhibition “Portrait of a Place”, which exposes the everyday life in the district in historical perspective. The exhibition comprises photos, letters, documents, maps, and – most importantly – sound. Voices of witnesses who survived give a vivid description of the old town. Here, sound does not just serve as accompaniment to the visual documents, but functions as the main repository of memory.
Year
Volume
30
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-07-11
Contributors
References
 • Kubiszyn M. (2003), Historia (nie)mówiona, „Scriptores”, nr 2.
 • Kubiszyn M. (2004), Pamięć – Miejsce – Obecność, „Scriptores”, nr 3.
 • Kubiszyn M. (2006), Historia mówiona jako nośnik pamięci społecznej, [w:] W. Theiss, B. Skrzypczak (red.), Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Kubiszyn M. (2007), Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kubiszyn M. (2010), Pamięć – Miejsce – Obecność. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Studium przypadku, [w:] M. Mendel, A. Zwierzchowska (red.), Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kubiszyn M. (2015), Projekt „Historia mówiona miasta Lublina” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Samorządowa instytucja kultury w działaniach na rzecz ochrony wielokulturowego dziedzictwa środowiska lokalnego w jego niematerialnym wymiarze, [w:] J. Adamowski, K. Smyk (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, t. 2, Lublin–Warszawa: Wydawnictwo UMCS, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Kula M. (2002), Nośniki pamięci historycznej, Warszawa: DiG.
 • Kuwałek R. (2003), Terra incognita, „Scriptores”, nr 2.
 • Łepkowski T. (1981), Historia ustna i „historia ludowa”, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2.
 • Posłuszny Ł. (2013), Sposoby przywracające pamięć społeczną. Misteria pamięci, [w:] Z. Pasek, K. Skowronek, R. Tyrała (red.), Pozareligijne wymiary duchowości, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.
 • Posłuszny Ł. (2014), Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady, Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Relacje mówione, http://teatrnn.pl/historiamowiona/node/16 (dostęp: 10.043.2017).
 • Skórzyńska I. (2007), Inscenizacje pamięci: misteria „nieobecności” w Lublinie, [w:] I. Skórzyńska, C. Lavrence, C. Pépin (red.), Inscenizacje pamięci, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Ziębińska-Witek A. (2011), Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_1_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.