PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

„Szkiełko i oko czy czucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In their daily work, social workers experience many ethical dilemmas related to their direct work practice. They refer inter alia to such issues as uncertainty about the validity of their decisions, the need to choose between an effective action which is compliant with the law or take an action against the expectations and will of the customer. What should they follow, should they stay in the agreement with their conscience, comply with the rules ipso facto staying in a conflict with themselves, or maybe partially customize the system of their own values to the rules, bending them to his/her own conscience?
PL
W swojej codziennej pracy pracownicy socjalni doświadczają dylematów etycznych związanych z bezpośrednią praktyką zawodową. Dotyczą one m.in. takich zagadnień, jak: niepewność co do słuszności dokonywanych wyborów, konieczność wybierania między działaniem skutecznym a działaniem zgodnym z przepisami czy podejmowaniem działań wbrew oczekiwaniom i woli klienta. Czym się kierować: czy pozostać w zgodzie z własnym sumieniem, dostosować się do przepisów, pozostając w konflikcie z samym sobą, czy może częściowo dostosować system własnych wartości do przepisów, naginając je do własnego sumienia?
Keywords
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Brągiel J. (2002), Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego, [w:] J. Bragiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dąbrowski Z. (2000), Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Jeziorska J. (2004), Wybrane podejścia dydaktyczne do kształtowania wartości, [w:] R. Niparko, J. Skrzypczak (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, Poznań: Wydział Teologiczny UAM.
 • Kamiński T. (2003), Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa: Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.
 • Kantowicz E. (2005), Praca socjalna jako działalność praktyczna i naukowa, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kargulowa A. (2003), Społeczny kontekst organizowania pomocy i udzielania wsparcia, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Lalak D., Pilch T. (red.) (1999), Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Łobocki M. (2007), W trosce o wychowanie w szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Marody M. (2007), Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olbrycht K. (1994), „Edukacja aksjologiczna” – próba interpretacji i zarys programu, [w:] K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna, t. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sałaciński L. (2010), Aporie wychowawcze szkoły i nauczyciela. Złudzenie transmisji wartości w edukacji, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Zdybel L. (1994), Godność ludzka, [w:] S. Jedynak, J. Dębowski (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.