PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Media społecznościowe: współczesne środowisko edukacyjne czy „cyfrowe tsunami”?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilkudziesięciu lat komunikacja cyfrowa na dobre zagościła w świadomości społecznej. Początkowo traktowana była jako ciekawostka, moda, z czasem stała się trendem, aż w końcu rzeczywistością (wirtualną). W tym czasie przechodziła kolejne fazy dynamicznego rozwoju, aby osiągnąć stan, w którym dzisiejsi nastolatkowie świat wirtualny utożsamiają z naturalnym środowiskiem. Cyfrowa wymiana informacji wkroczyła do wszystkich dziedzin naszego życia, nie omijając szeroko pojętej edukacji, procesów nauczania/uczenia się, przyczyniając się do niemałej rewolucji – nie tylko tej technologicznej, ale przede wszystkim społeczno-zawodowej.
EN
For several years, cyber communication has been an integral part of a social awareness. At first, it was treated as something irrelevant – a tidbit which then became a trend which later on became an integral part of (virtual) reality. During that time it has gone through several phases of dynamic development to finally transform into (cyber) environment which is perceived by modern-day teenagers as something natural. Digital exchange of information has entered into almost every element of our lives – especially education – processes of teaching and learning. It has also caused quite considerable changes – not only in technological areas but also in social and professional segments of our lives.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Aleksander T. (2014), Rozwój dydaktyki dorosłych jako dyscypliny naukowej, „Studia Dydaktyczne”, nr 26.
 • Białokoz-Kalinowska I., Kierus K., Nawrocka B., Piotrowska-Jastrzębska J.D. (2011), Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne, „Pediatria i Medycyna Rodzinna”, nr 7(4).
 • Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • CBOS (2017), Korzystanie z Internetu. Raport, nr 49, Warszawa.
 • Deloitte (2014), Trendy HR 2014. Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku. Raport.
 • Deloitte (2017), Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Raport.
 • Dimmic K.J., Kline S., Stafford L. (2000), The gratification niches of personal e-mail and the telephone, “Communication Research”, No. 27.
 • Dutta-Bergman M.J. (2004), Complementarity in consumption of news types across traditional and new media, “Journal of Broadcasting & Electronic Media”, No. 48.
 • Harris S., Spencer E. (2016), Sierra-Cedar 2016–2017 HR systems survey, 19th annual edition, Sierra-Cedar.
 • Jones M. (2011), MySpace: Five lessons learned from the front, “CNN Money”, October 24.
 • Kane G.C., Doug Palmer D., Nguyen Phillips A., Kiron D., Buckley N. (2016), Aligning the organization for its digital future, “MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press”, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/emerging-technologies/mit-smr-deloitte-digital-transformation-strategy.html (dostęp: 01.08.2017).
 • Kiyosaki R.T., Lechter S.L. (2013), Mądre bogate dziecko, Osielsko: Instytut Praktycznej Edukacji.
 • McIntre K. (2014), The Evolution of Social Media from 1969 to 2013. A Change in Competition and a Trend Toward Complementary, Niche Sites, “The Journal of Social Media in Society”, Vol. 3(2).
 • Musiał E. (2014), Nowe technologie a przyjazne środowisko uczenia się (tekst wygłoszony na 24. Sympozjum Człowiek – Media – Edukacja, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 2014, www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/spis_2014_10.htm (dostęp: 02.08.2017).
 • Neuman W.R. (2010), Theories of media evolution, [w:] W.R. Neuman (ed.), Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution, Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • ORE (2015), Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015. Raport, Warszawa.
 • Pankraz D. (2011), A Look at Generation C, http://de.slideshare.net/jshaw20/gen-c-by-dan-pankraz-1228108588460973-8 (dostęp: 03.03.2013).
 • Prensky M. (2010), Teaching Digital Natives. Partnering for Real Learning, Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Ramirez A. Jr., Dimmick J., Feaster J., Lin S.-F. (2008), Revisiting interpersonal media competition: The gratification of niches of instant messaging, e-mail, and the telephone, “Communication Research”, No. 35.
 • Różański A. (2014), Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Starr P. (2005), The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications, New York: Basic Books.
 • Stefaniak I.M. (2016), Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 258.
 • Stemple III G.H., Hargrove T., Bernt J.P. (2000), Relation of growth of use of the Internet to changes in media use from 1995–1999, “Journalism & Mass Communication Quarterly”, No. 77.
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. (2014), Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków. Na podstawie badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, [w:] Edukacja a rynek pracy, t. 5, Warszawa: PARP.
 • Thomas D., Brown J.S. (2011), A New Culture of Learning: Cultivating the Imagination for a World of Constant Change, www.newcultureoflearning.com/newcultureoflearning.pdf (dostęp: 10.04.2017).
 • Tofler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: PIW.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. (2006/962/WE).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.