PL EN


2017 | 30 | 2 |
Article title

Bezpieczeństwo lotów a komunikacja w załodze lotniczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikacja w załodze lotniczej jest fundamentem bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań w lotnictwie cywilnym i wojskowym. W artykule zostały opisane podstawowe pojęcia, rodzaje i elementy procesu komunikowania się w aspekcie pracy załogi statku powietrznego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dowódcy załogi, który jest głównym kreatorem, odpowiedzialnym za całość czynności związanych z działalnością lotniczą. Scharakteryzowano ponadto zasady komunikacji między członkami załogi oraz służbami kontroli ruchu lotniczego.
EN
Cabin crew communication is the basis for safe and effective action in civil and military aviation. The article includes the basic terms, types and elements of communication process characteristic for the aircraft crew’s work environment. Special attention was paid to the role of the crew commander, who is responsible for the overall activities concerning the flight operation. The aim of this study were the principles of communication between crew members and air traffic control services.
Year
Volume
30
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-09
Contributors
References
 • Danecka-Łatka E. (2011), Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy, „Problemy Zarządzania”, nr 4.
 • Głodowski W. (1994), Komunikowanie interpersonalne, Warszawa: Wydawnictwo Biuro Prasy i Informacji MON.
 • Lauber J.K. (1984), Resource management in the cockpit, “Air line pilot”, No. 53.
 • Makarowski R., Smolicz T. (2012), Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia – uwarunkowania psychofizjologiczne, Kijewo Królewskie: Wydawnictwo Adriana Aviation Sp. z o.o. Kosowizna.
 • Mayer P. (2001), Pace znaczy krok, „Skrzydlata Polska”, nr 3.
 • Nęcki Z. (2009), Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa: Difin.
 • Rogala A. (2013), Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (praca doktorska).
 • SPO, Standardowe Procedury Operacyjne (Standaryzacja działania oraz technologia współpracy dla załogi 3-osobowej w składzie: I pilot, II pilot, technik pokładowy) SAMOLOT PZL M-28 „BRYZA 1” (MCC for 3-persons crew: I pilot, II pilot, flight engineer).
 • Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Terelak J.F. (red.) (1988), Wybrane problemy psychologii pracy pilota, Dęblin: WSWL.
 • Wiszniewski A. (2003), Sztuka mówienia, Katowice: Videograf II.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_2_217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.