PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Inteligencja emocjonalna studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy artykułu przedstawiają analizy ilościowe i jakościowe wyników badań własnych, które zostały zrealizowane w grupach studentów wojskowych i cywilnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie. Celem badań było sprawdzenie, czy istnieje i jaki jest związek pomiędzy inteligencją emocjonalną badanych studentów a preferowanymi przez nich sposobami radzenia sobie ze stresem. W związku z tak sformułowanym celem przeprowadzono badania w grupie 60 studentów wojskowych i 60 studentów cywilnych WSOSP. Do badania wymienionych zmiennych zastosowano znane w psychologii i sprawdzone w wielu badaniach psychologicznych i pedagogicznych narzędzia badawcze: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Endlera i Parkera oraz Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) Schutte, Malouffa, Halla, Haggerty’ego, Coppera, Glodena i Dornheima.
EN
The authors of the article show the quantitative and qualitative analysis of own research, which was conducted on groups of military and civilian students of the Polish Air Force Academy in Dęblin. The purpose of this study was to determine if there is a relationship between emotional intelligence of the students studied and their preferred ways of coping with stress. Due to such a formulated research goal, research was carried out on a group of 60 military students and 60 civilian students of the PAFA. To study the aforementioned variables, widely known and used psychological and pedagogical tools were applied, i.e. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) by Endler and Parker and Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) by Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Copper, Gloden, and Dornheim.
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
References
 • Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 • Biela A. (1990), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ciarrochi J., Forgas J.P., Mayer J.D. (2001), Emotional Intelligence in Everyday Life, United Kingdom: Psychology Press.
 • Deary I.J. (2012), Inteligencja, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dyrda J. (1997), Psychologia w wojsku, Warszawa: Agencja Wydawnicza Egros.
 • Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina.
 • Heszen I. (2013), Psychologia stresu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heszen-Niejodek I. (2000), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jaworowska A., Matczak A. (2008), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Lazarus R.S., Folkman S. (1984), Stress, Appraisal and Coping, New York: Springer Publishing Co.
 • Leszczyński R., Stefaniak Z. (1999), Predyspozycje do zawodu pilota jako kryterium selekcji w systemie rekrutacji kandydatów do uczelni lotniczej, „Biuletyn WSOSP”, nr 5(84).
 • Makarowski R. (2013), Stres w sportach wysokiego ryzyka. Niebo – ziemia – woda, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Makarowski R., Smolicz T. (2012), Czynnik ludzki w operacjach lotniczych, Kosowizna: Adriana Aviaton.
 • Nęcka E. (2003), Inteligencja – geneza, struktura, funkcje, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Orzechowski J., Śmieja M. (2008), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sadowska M., Brachowicz M. (2008), Struktura inteligencji emocjonalnej, [w:] P. Francuz, W. Otrębski, Studia z psychologii w KUL, t. 15, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Salovey P., Sluyter D.J. (1999), Rozwój emocjonalny a inteligencji emocjonalna, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2009), CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K. (1996), Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny”, nr 39.
 • Ślusarski J. (2016), Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: WSOSP.
 • Terelak J.F. (1997), Studia z psychologii stresu, Warszawa: ATK.
 • Terelak J.F. (2001), Psychologia stresu, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Terelak J.F. (2008), Człowiek i stres, Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.