PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Sięganie po napoje energetyzujące a umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją trudną w opinii studentów

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Dynamically changing reality poses new challenges to us hence the need to be mobile and dispositional. Consequently, we are reaching for different products that increase our performance often at the expense of our own health. The research was conducted among students of the first year of humanities at the UMCS in Lublin. The questionnaire of authors’ own design was used to determine the frequency of reaching for energy drinks by the tested students as well as their tasks and duties. CISS and GSES were used to diagnose styles of coping with stress and self-efficacy. Almost half of the respondents do not reach for energy drinks and one in ten admits to frequently reach for such beverages. No dependence was observed between reaching for energy drinks and the styles used by the respondents in different difficult situations and levels of self-efficacy.
PL
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia nam wciąż nowe wyzwania, stąd konieczność bycia mobilnym i dyspozycyjnym. W konsekwencji sięgamy po różne produkty zwiększające naszą wydajność, nierzadko kosztem własnego zdrowia. Badania przeprowadzono wśród studentów I roku kierunków humanistycznych UMCS w Lublinie. Do określenia zjawiska częstości sięgania przez badanych po napoje energetyzujące i stojących przed nimi zadań oraz obowiązków wykorzystano ankietę własnej konstrukcji, zaś do zdiagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem i poczucia własnej skuteczności zastosowano CISS i GSES. Niemal połowa badanych nie sięga po napoje energetyzujące, a do częstego sięgania przyznaje się co dziesiąty z badanych. Młodzi ludzie, korzystając z tych napojów, mają świadomość zagrożeń dla zdrowia. Nie odnotowano istnienia zależności między sięganiem po napoje energetyzujące a stylami stosowanymi przez badanych w różnych sytuacjach trudnych i poziomem poczucia własnej skuteczności.
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
References
 • Arria A.M., Caldeira K.M., Kasperski S.J., Vincent K.B., Griffiths R.R., O’Grady K.E. (2011), Energy Drink Consumption and Increased Risk for Alcohol Dependence, “Alcoholism. Clinical and Experimental Research”, Vol. 35(2), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2010.01352.x.
 • Bajerska J., Woźniewicz M., Jeszka J., Wierzejska E. (2009), Częstość spożycia napojów energetyzujących a aktywność fizyczna i występowanie nadwagi i otyłości wśród młodzieży licealnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4.
 • Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. (2012), Spożycie napojów funkcjonalnych w grupie młodzieży z regionu Podkarpacia, „BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLV”, nr 1.
 • Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. (2013), Konsumpcja napojów energetyzujących i zachowania z nią związane wśród młodzieży wiejskiej, „Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne”, nr 94.
 • Energetyzują czy trują?, www.zdrowieapteka.pl/linki/mnz/artykuly/energetyzuja%20czy%20truja.pdf (access: 15.07.2017).
 • “Energy” drinks report. Doniesienie prasowe, www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EFSA/Energy%20drinks%20report.pdf (access: 15.07.2017).
 • Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks, www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-394 (access: 15.07.2017).
 • Heszen-Niejodek I. (2000), Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [in:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Juczyński Z. (2000), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kopacz A., Wawrzyniak A., Hamułka J., Górnicka M. (2012), Badania uwarunkowań spożywania napojów energetyzujących przez studentów, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, nr 4.
 • Kopacz A., Wawrzyniak A., Hamułka J., Górnicka M. (2013), Evaluation of Energy Drink Intake in Selected Student Groups, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, nr 1.
 • Łagowska K., Woźniewicz M., Jeszka J., Posłuszny M. (2011), Ocena częstotliwości spożycia produktów, potraw i napojów o wysokiej wartości energetycznej przez młodzież szkolną o różnym poziomie aktywności fizycznej, „Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, nr 6.
 • Michota-Katulska E., Zegan M., Sińska B., Kucharska A. (2014), Zachowania wybranej grupy studentów wobec napojów energetyzujących stosowanych w czasie wzmożonego wysiłku psychofizycznego, „Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne”, nr 95(3).
 • Reissig C.J., Strain E.C., Griffiths R.R. (2009), Caffeinated Energy Drinks – A Growing Problem, “Drug and Alcohol Dependence”, Vol. 99.
 • Semeniuk W. (2011), Spożywanie napojów energetyzujących wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, „Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne”, nr 92(4).
 • Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Waszkiewicz-Robak B. (2008), Napoje funkcjonalne – trendy oraz składniki o ukierunkowanym działaniu zdrowotnym, „Agro Przemysł”, nr 5.
 • Wierzejska R., Jarosz M. (2011), Napoje energetyzujące a zdrowie – postęp wiedzy, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, nr 4, www.medwiekurozwoj.pl/articles/2011-4-13.html (access: 15.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.