PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszych czasach przygotowanie profesjonalistów do pracy w zawodach pomocowych staje się wręcz koniecznością choćby ze względu na drastyczny wzrost liczby osób wymagających pomocy. Zawód pracownika socjalnego to typowy zawód środka, znajdujący się w samym centrum różnych dylematów. Można mówić o szeroko rozumianym konflikcie interesów, opinii, perspektyw i pozycji w obszarze świadczenia usług. Zawód pracownika socjalnego należy do zawodów trudnych, narażonych na wypalenie zawodowe. Trudności wynikają z kilku źródeł. W niniejszym artykule wskazano utrudnienia natury organizacyjnej, utrudnienia w pracy zawodowej dotyczące kontaktów z klientami oraz utrudnienia tkwiące w otoczeniu zewnętrznym.
EN
Nowadays, the preparation of professionals to work in help professions is becoming a necessity, even due to the drastic increase in the number of people in need. The profession of a social worker is a typical occupation that is in the very centre of various dilemmas. One can talk about the broadly-understood conflict of interests, opinions, perspectives and positions in the area of providing services. The profession of a social worker is an example of a difficult occupation that is exposed to professional burnout. Difficulties arise from several sources. This article identifies organizational hindrances, occupational difficulties in dealing with clients and limitations in the external environment.
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
author
References
 • Barbier J.M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości pracownika socjalnego (na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie), [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych.
 • Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kamiński T. (2006), Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy, [w:] J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 • Kanios A. (2014), Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kanios A. (2015), Problems of education and professional training of social workers in Poland, Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Педагогіка», Випуск 1/33 ДРОГОБИЧ.
 • Kantowicz E. (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kantowicz E. (2012), Pedagogika w pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Kotlarska-Michalska A. (1998), Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych w świetle badań socjologicznych, [w:] J. Brągiel, I. Mudrecka (red.), Problemy kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kotlarska-Michalska A. (2004), Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej, [w:] J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nocuń A., Szmagalski A. (1998), Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Olubiński A. (2004), Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Otrębska-Popiołek K. (1991), Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Szmagalski J. (1994), Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna: przykład amerykański, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szmagalski J. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Trafiałek E. (2010), Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej, [w:] A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Urbanek A. (2010), Realizacja zadań pracownika socjalnego w praktyce, Legnica: Państwowa Szkoła Zawodowa w Legnicy.
 • Weissbrot-Koziarska A. (2014), Współczesne problemy społeczne jako wyzwanie dla etyki zawodowej pracowników socjalnych, [w:] M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios (red.), Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Zbyrad T. (2007), Pracownik socjalny – zawód czy powołanie?, „Praca Socjalna”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.