PL EN


2017 | 30 | 3 |
Article title

Koncepcja „post-nowego” wychowania jako propozycja i odpowiedź na potrzeby współczesnego wychowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Literatura naukowa przybliża różne sposoby opisu i ujmowania w system zjawiska, jakim jest wychowanie. Badacze posługują się przy tym pojęciem koncepcji wychowania, będącej źródłem informacji o przyjmowanych przez nich kryteriach opisu, wizjach celów, wartościach oraz preferowanych metodach wychowania. Koncepcje wychowania ewoluują i noszą ślad epoki, w której powstały, a wraz ze zmieniającymi się poglądami na wychowanie zmieniają się także oczekiwania stawiane wychowawcom. Odpowiedzią na postnowoczesne przemiany społeczne, cywilizacyjne i kulturowe oraz nowe potrzeby wychowawcze może być przedstawiona w niniejszym tekście propozycja „post-nowego” wychowania.
EN
Scientific literature presents different ways of describing a phenomenon of upbringing as a system. Researchers use the notion of upbringing conception, which is the source of information about description criteria, aims, values and preferred methods of upbringing. Conception of upbringing has been evolving and carries the mark of epoch in which it was created. Along with changing outlook on upbringing, expectations for teachers and educators also change. The answer to postmodern social, civilization and cultural changes as well as new educational and upbringing needs may be an idea of “post- new upbringing” presented in this text.
Year
Volume
30
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-17
Contributors
References
 • Górniewicz J. (2008), Teoria wychowania: (wybrane problemy), Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego.
 • Kron F.W. (2012), Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kunowski S. (2000), Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łobocki M. (2003), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sobczak J. (1998), Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Suchodolski B. (1985), Wychowanie i strategia życia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Suchodolski B. (2003), Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.
 • Szmyd J. (2011), Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna i edukacyjna, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Sztumski W. (2008), Quo ruis, homo? Środowisko życia, czas, ludzie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wołoszyn S. (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce: „Strzelec”.
 • Zarzecki L. (2012), Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.