PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych – porównanie środowiskowe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The work of professional helpers is not easy because it involves constant contact with people and the need to use a broad spectrum of social and interpersonal skills in a variety of situations. Social workers and other representatives of helping professions are exposed to various challenges and burdens that can lead to occupational burnout. In this study, the sense of burnout was diagnosed based on the multidimensional burnout model developed by C. Maslach (Maslach Burnout Inventory). The survey encompassed a total of 238 social workers employed at social assistance centres, including 102 individuals working in rural areas and 136 individuals working in an urban environment.
PL
Praca w zawodach pomocowych nie należy do łatwych, ponieważ opiera się na stałym kontakcie z ludźmi i jest dla ludzi, stawia pracownika w sytuacjach wymagających wykazania się szerokim spektrum umiejętności społecznych i interpersonalnych. Działania pracowników socjalnych i przedstawicieli innych zawodów pomocowych są bardzo trudne ze względu na obciążenia, na jakie pracownicy są narażeni. Powody te są przyczynami wypalenia zawodowego. W niniejszych badaniach poczucie wypalenia zawodowego diagnozowano w oparciu o wielowymiarowy model wypalenia C. Maslach za pomocą Skali Odczuć Zawodowych MBI (Maslach Burnout Inventory). Badaniami objęto łącznie 238 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, w tym 102 osoby pracujące na wsi i 136 zatrudnionych w środowisku miejskim.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
author
References
 • Aronson E. (1985), Człowiek, istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości pracownika socjalnego (na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie), [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Czarnecki P. (2013), Praca socjalna, Warszawa: Difin.
 • Fengler J. (2000), Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk: GWP.
 • Florys E. (2016), Identyfikacja z zawodem pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.67.
 • Kanios A., Czechowska-Bieluga M. (2010), Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc, „Praca Socjalna”, nr 6.
 • Kotlarska-Michalska A. (2004), Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej, [w:] J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Krawulska-Ptaszyńska A. (1999), Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich, [w:] J. Kropiwinicki (red.), Szkoła a wypalenie zawodowe: praca zbiorowa, Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie.
 • Maslach Ch. (2000), Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Warszawa: Difin.
 • Pyżalski J. (2005), Psychospołeczne zagrożenia zdrowia polskich pedagogów, „Annales UMCS. Sectio D”, nr 1.
 • Smoder A. (2010), Równowaga: praca – życie – wybór czy konieczność?, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Sroczyński W. (2007), Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych, „Praca Socjalna”, nr 5.
 • Szmagalski J. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Tarka K. (2015), Aksjologiczne korelaty funkcjonowania zawodowego pracowników socjalnych (niepublikowana praca doktorska).
 • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego, Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 • Trawkowska D. (2007), Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych i sposoby przeciwdziałania, [w:] S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 • Wojtczak D. (2007), Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Zbyrad T. (2005), Wypalenie zawodowe jako syndrom zawodów służebnych, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 4.
 • Zbyrad T. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów, Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.