PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Zagrożenia w pracy z osobami starszymi – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że społeczeństwo na świecie się starzeje. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik urodzeń drastycznie spada, a postęp w medycynie daje możliwość zwiększenia średniej długości życia. Osoby starsze stają się coraz większą grupą. Istotne jest, by skupić uwagę na różnych problemach seniorów, np. na problematyce sprawowania opieki nad osobą starszą i pracą opiekunów. Niniejszy artykuł dotyczy zagrożeń związanych z opieką nad osobą starszą.
EN
Over the recent years, it can be observed that society in the world is ageing. It happens because the birth rate is decreasing dramatically and progress in medicine gives the opportunity to increase average lifespan. Older people are becoming a bigger group. It is important to pay attention to the different problems of seniors, for example, the issue of caring for an older person and the caregiver’s work. This article is about the dangers of caring for an older person.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Badura-Madej W., Piątek J. (1999), Stres związany z pomaganiem ludziom w kryzysach, [w:] Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wyb. i oprac. W. Badura-Madej, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf (dostęp: 05.11.2017).
 • Brzezicki D. (2014), Mniej znane choroby. Zespół stresu opiekuna, http://natemat.pl/125127,mniej-znane-choroby-zespol-stresu-opiekuna (dostęp: 07.11.2017).
 • Colombo F., Llena-Nozal A., Mercier J., Tjadens F. (2011), Help wanted? Providing and paying for long-term care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishings.
 • Fabiś A., Wąsiński A. (2008), Opiekun osób starszych. Więcej frustracji niż satysfakcji, [w:] R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radość – dylematy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Gramlewicz M. (2012), Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników zajmujących się pracą socjalną, [w:] Z. Sirojć (red.), Społeczeństwo i edukacja – międzynarodowe, „Studia Humanistyczne”, nr 1.
 • Grzywna A. (2013), Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014–2050, www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf (dostęp: 05.11.2017).
 • Jurek Ł. (2007), Sektory opieki długoterminowej – analiza kosztów, „Gerontologia Polska”, nr 4.
 • Klimczuk A. (2012), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie miasta Białystok, Lublin: Wydawnictwo Wiedza i Edukacja.
 • Korlak-Łukasiewicz A. (2001), Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych. Jak mu zaradzić?, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Łukawska B. (2013), Zespół stresu opiekuna, http://dps.pl/domy/index.php?rob=radar&dzial=10&art=1617 (dostęp. 08.11.2017).
 • Moszczyńska U., Pałyska J., Raduj J. (2002), Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”, nr 1–2.
 • NIK (2015), NIK o opiece geriatrycznej, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-geriatrycznej.html (dostęp: 05.11.2017).
 • Pichalski R. (2014), Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Piotrowski J. (1992), Problemy ludzi starych i rodzin, w skład których wchodzą ludzie starsi, [w:] T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Strelau J. (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk: GWP.
 • Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Aspra-jr.
 • Szatur-Jaworska B. (2008), Pomoc społeczna, [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje, Warszawa: Biuletyn RPO.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2014), Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, Katowice: Wydawnictwo UE.
 • Trafiałek E. (2003), Człowiek stary, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.