PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Przeciwdziałanie zjawisku ageizmu na przykładzie miasta Lublin

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyskryminacja ze względu na wiek (zwana inaczej ageizmem) jest negatywnym zjawiskiem, które z roku na rok pogłębia się ze względu na kreowany obecnie obraz ludzi młodych i aktywnych jako bardziej pożądanych w społeczeństwie niż osoby starsze. Powoduje to zepchnięcie tych drugich na dalszy plan życia społecznego, a w większości przypadków przyczynia się również do ich wykluczenia społecznego. Ważnym elementem walki z ageizmem są Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, które pomagają instytucjom administracji państwowej na wszystkich szczeblach w kierowaniu działaniami na rzecz zabezpieczenia i wspierania aktywności seniorów. W artykule zostały przedstawione inicjatywy i formy wsparcia seniorów realizowane w mieście Lublin.
EN
Ageism, which is defined as discrimination on the grounds of age, is a negative phenomenon which becomes increasingly problematic every year because of the perception of young and active people as more desirable than elderly people. As a result, the latter are pushed to the peripheries of social life and, in most cases, they face social exclusion. The Guidelines of the 2014–2020 Long-term Senior Policy (Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020) are the important element of the struggle against ageism. All state institutions apply them in projects which secure and support the activity of seniors. Various initiatives and forms of senior support organized in the city of Lublin are presented in the article.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Bytheway B. (1995), Ageism, Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
 • Dubanik J., Kubacka J. (2010), Agezim, [w:] M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Kraków: Wydawnictwo Villa Decius.
 • Formy aktywizacji, https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktywizacja-na-codzien/edukacja (dostęp: 14.11.2017).
 • Kanios A. (2015), Postawy studentów pracy socjalnej wobec człowieka starszego a ich cechy osobowości, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Kijak R.J., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Levy B.R., Banaji M.R. (2002), Implicit ageism, [w:] T.D. Nelson (ed.), Ageism. Stereo¬typing and Prejudice Against Older Persons, Cambridge, Mass., London: MIT Press.
 • Lublin Seniorom – nowe formy wsparcia, www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/lublin-seniorom-nowe-formy-wsparcia,226,1521,1.html (dostęp: 08.11.2017).
 • O Programie „Lublin strefa 60+”, www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/program-lublin-strefa-60/o-programie-lublin-strefa-60 (dostęp: 08.11.2017).
 • Palmore E.B. (1990), Ageism: Negative and Positive, New York: Springer Publishing Company.
 • Steuden S. (2014), Psychologia starzenia się i starości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szukalski P. (2008), Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Szweda-Lewandowska Z. (2013), Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, www.instytutobywatelski.pl/17845/lupa-instytutu/ageizm-dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek (dostęp: 12.11.2017).
 • Trafiałek E. (2015), Aktywne starzenie się (active ageing). Zadania polityki senioralnej, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Woźniak-Hasik Z. (2007), Problem dyskryminacji ze względu na wiek, Warszawa: Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego.
 • Wsparcie socjalne, https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/wsparcie-socjalne/osrodki-wsparcia (dostęp: 14.11.2017).
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (2013), Warszawa: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.