PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The security of workers of social services is one of the most important issues determining the quality of services provided by the social assistance and integration system. It belongs to the catalog of basic human needs. Additionally, in the professional sphere, it serves as a regulator of interpersonal relations. It identifies social relationships of the type of social worker – the user (recipient of benefits and services of social assistance and integration). The ethos and identity of the social service belong to the so-called group of invisible instruments. They condition the safety of this professional group. In this regard, they also serve as an analytical tool that refers to the factorial theory of the security of workers of social services.
PL
Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych jest jedną z najważniejszych kwestii warunkujących jakość usług systemu pomocy i integracji społecznej, należy bowiem do katalogu podstawowych potrzeb człowieka. W sferze zawodowej pełni również funkcję regulatora relacji interpersonalnych, ponieważ określa relacje społeczne typu pracownik służby społecznej – użytkownik (odbiorca świadczeń i usług systemu pomocy i integracji społecznej). Ethos i tożsamość służby społecznej należą do tzw. grupy niewidzialnych instrumentów warunkujących bezpieczeństwo tej grupy zawodowej. W tych rozważaniach pełnią one dodatkowo rolę narzędzi analizy, która nawiązuje do czynnikowej teorii bezpieczeństwa pracowników służb społecznych.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • DuBois B.L., Miley K.K. (2014), Social Work. An Empowering Profession, New York: Pearson.
 • Giddens A. (2010), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goffman E. (2005), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: GWP.
 • Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Ossowska M. (1973), Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa: PWN.
 • Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław: Ossolineum.
 • Radlińska H. (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej, Wrocław: Ossolineum.
 • Wesoły M.A. (2016), Ethos w filozofii helleńskiej, „Ethos”, nr 2.
 • Witkowska H. (1928), Przysposobienie do służby społecznej. Referat na Zjazd Polskich Pracowników Społecznych w Warszawie (15.IV.1928), Warszawa: SG DWZSS.
 • Żukiewicz A. (2013), Profesor Helena Radlińska w służbie ludziom. Obraz teoretyka, badacza, nauczyciela oraz działacza społecznego, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Żukiewicz A. (2016), Bezpieczeństwo pracowników służb społecznych, „Praca Socjalna”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.