PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Struktura realizowanej roli zawodowej w ocenach pracowników socjalnych. Ukryte zagrożenia zawodowego funkcjonowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań struktury roli zawodowej w percepcji pracowników socjalnych. Badania zostały ukierunkowane poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o wymogi związane z efektywnym funkcjonowaniem w środowisku pracy, a przeprowadzono je wśród 182 pracowników socjalnych. Dokonane analizy mogą być podstawą dla wniosków dotyczących struktury roli pracownika socjalnego we współczesnych warunkach prawno-organizacyjnych.
EN
The article presents the results of the research regarding the professional role structure in the perception of social workers. Research, conducted among 182 social workers, has been directed towards attaining an answer regarding the requirements for the effective operation of the work environment. This analysis can be the basis for conclusions concerning the structure of the social workers’ role in contemporary legal and organizational conditions.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
  • Brągiel J. (2002), Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego, [w:] J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Chodkowska M., Kazanowski Z. (2017), Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Chrąściel K. (2009), Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej, „Praca Socjalna”, nr 1.
  • Czechowska-Bieluga M. (2014), Rzeczywisty stan profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, [w:] M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios (red.), Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Kanios A. (2014), Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Keplinger A. (1995), Psychologiczny portret typowego pracownika socjalnego, „Studia Socjologiczne”, z. 1–2.
  • Kotlarska-Michalska A. (1998), Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych w świetle badań socjologicznych, [w:] J. Brągiel, I. Mudrecka (red.), Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
  • Mielczarek A. (2007), Pomoc społeczna w Polsce – wyzwania współczesności, „Praca Socjalna”, nr 3.
  • Olubiński A. (2004), Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
  • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.