PL EN


2017 | 30 | 4 |
Article title

Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wnioski pochodzące z dwóch projektów badawczych, których – najogólniej mówiąc – celem było odkrycie uwarunkowań dla orientowania pracy socjalnej. W niniejszym opracowaniu zostały opisane nieprofesjonalne konteksty, które oddziałują na pracownika socjalnego oraz mają znaczenie przy podejmowaniu przez niego profesjonalnych decyzji. Uwarunkowania te autorka nazywa zagrażającymi pracy socjalnej, autonomii pracownika socjalnego, a nawet autonomii klienta.
EN
The article contains the conclusions from two research projects which concern the social work actions with clients. The author’s point is to describe non-professional conditions what have an impact on social work actions taken by social workers. The analysis will be focused on the conditions that are danger for social work, autonomy of social workers but for autonomy of clients as well.
Year
Volume
30
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-14
Contributors
References
 • Anczewska M., Roszczyńska-Michta J. (2007), O umacnianiu pacjentów w procesie zdrowienia, [w:] M. Anczewska, J. Wciorka (red.), Umacnianie, nadzieja czy uprzedzenia, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Cohen D. (1997), A critique of the use of neuroleptic drugs in psychiatry, [w:] S. Fisher, R.G. Greenberg (eds.), From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test, New York, NY: John Wiley.
 • Czyżewski M. (2009), Film jako źródło wiedzy o komunikowaniu i jako środek dydaktyczny. Analiza sceny z filmu „W upalną noc” Normana Jewisona, [w:] A. Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, Łódź: Primum Verbum.
 • Glaser B., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Granosik M. (2013), Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Granosik M. (2016a), Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 4.
 • Granosik M. (2016b), Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.39.
 • Harrow M., Jobe T.H. (2007), Factors involved in outcome and recovery in schizophrenic patients not on antipsychotic medications: A 15-year multifollow-up study, “The Journal of Nervous and Mental Disease”, No. 195.
 • Hegarty J., Baldessarini R.J., Tohen M., Waternaux C., Oepen G. (1994), One hundred years of schizophrenia: A meta-analysis of the outcome literature, “American Journal of Psychiatry”, No. 151.
 • Jarkiewicz A. (2014), Empowerment pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?, [w:] M. Granosik, A. Gulczyńska (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Jarkiewicz A. (2016a), Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.237.
 • Jarkiewicz A. (2016b), Profesjonalne praktyki pracowników socjalnych wykorzystywane we współpracy z klientem „zaburzonym psychicznie”, [w:] M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Jarkiewicz A. (2017), Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kowalczyk B. (2015), Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego, „Praca Socjalna”, nr 4.
 • Łuczyńska M. (2013), Pracownicy socjalni w procesie socjalizacji, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Rymsza M. (2016), Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 4.
 • Schutz A. (1971), Das Problem der Relevanz, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Szasz T. (1961), The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, New York, NY: Harper & Row.
 • Szasz T. (1990), Insanity: The Idea and Its Consequences, New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Szasz T. (2002), Liberation by Oppression: A Comparative Study of Slavery and Psychiatry, New Brunswick, NJ: Transaction.
 • Szasz T. (2008), Psychiatry: The Science of Lies, New York, NY: Syracuse University Press.
 • Whitaker R. (2010), Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, New York, NY: Crown Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2017_30_4_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.