PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Ocena myślenia logicznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa na podstawie układania historyjek obrazkowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była ocena myślenia logicznego u dzieci przedszkolnych na podstawie zadania polegającego na ułożeniu historyjek obrazkowych z szeregu nieuporządkowanych obrazków. Zadanie było zróżnicowane ze względu na liczbę obrazków tworzących poszczególne historie (najkrótsze historie składały się z 4, a najdłuższe z 6 obrazków) oraz następstwo czasowe prezentowanych wydarzeń. Założono, że historie prezentujące odległe konsekwencje wydarzeń będą dla dzieci trudniejsze niż historie, których skutki mają charakter bezpośredni. Hipoteza się potwierdziła. Zarówno w grupie dzieci cztero-, jak i pięcioletnich najtrudniejsze okazały się historie przedstawiające odległe skutki zaprezentowanych zdarzeń.
EN
The aim of the studies was an assessment of causal thinking at preschool children on the basis of the experimental picture arrangement task (concerning making picture stories up from the unordered pictures). The task was differentiated on account of the number of pictures which constituted particular stories (the shortest stories made up from 4, the longest – of 6 pictures) and on account of the temporal distance of presented events. It was assumed that stories with some distant consequences should be more difficult than stories which presented the direct consequences of the events. The hypothesis was confirmed. Both in the group of 4-year-olds and 5-year-olds, stores depicting the distant consequences of presented events, turned out to be the most difficult.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
author
References
 • Białecka-Pikul M. (2002), Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Berger K.S. (2006), The Developing Person Through Childhood, New York: Worth Publishers.
 • Bjorklund D.F. (2012), Children’s Thinking. Cognitive Development and Individual Differences, International edition: Wadsworth Cengage Learning.
 • Bodrova E., Leong D.J. (2007), Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education, Columbus, OH: Merrill/Prentice Hall.
 • Bruner J. (1990), Acts of Meaning, Cambridge: Harvard University Press.
 • Das Gupta P., Bryant P.E. (1989), Young children’s casual inferences, “Child Development”, No. 60.
 • DeClory L. (1914), Épreuve nouvelle pour l’examination mental, « L’Année Psychologique », Vol. 20.
 • Diamond A., Bernett W.S., Thomas J., Munroe S. (2007), Preschool program improve cognitive control, “Science”, No. 318.
 • Fabisiak-Majcher A., Korendo M., Ławczys E. (2012), Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania. Myślenie przyczynowo-skutkowe, Kraków: Wydawnictwo WIR.
 • Gaul M. (1998), Porządkowanie obrazków, [w:] J. Brzeziński, E. Hornowska (red.), Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gopnik A., Glymur C., Sobel D.M., Schultz L.E., Kushnir T., Danks D. (2004), A theory of causa learning in children: Causal maps and Bayes nets, “Psychological Review”, No. 111.
 • Hickling A.K., Wellman H.M. (2001), The emergence of children’s causal explanations and theories: Evidence from everyday conversation, “Developmental Psychology”, No. 37.
 • Jankowska H. (1992), Rozwój czynności poznawczych u dzieci. Wybrane zagadnienia, Warszawa: WSiP.
 • Jurkowski A. (1986), Ontogeneza mowy i myślenia, Warszawa: WSiP.
 • Kaczmarek B.L.J. (1986), Płaty czołowe a język i zachowanie człowieka, Wrocław: Ossolineum.
 • Kaczmarek B.L.J. (1995), Mózgowa organizacja mowy, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD.
 • Kielar-Turska M. (2011), Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M. (2003), Wczesne dzieciństwo, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Klim-Klimaszewska A. (2012), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA.
 • Kowalski S. (1962), Rozwój mowy i myślenia dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Krasowicz-Kupis G., Wiejak K. (2006), Skala Inteligencji dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lipsitz J.D., Dworkin R.H., Erlenmeyer-Kimling L. (1993), Wechsler Comprehension and Picture Arrangement Subtests and Social Adjustment, “Psychological Assessment”, Vol. 5(4), DOI: https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.4.430.
 • Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W. (2008), WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana. Podręcznik, Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Nelson K. (2007), Young Minds in Social Worlds: Experience, Meaning, and Memory, Cambridge: Harvard University Press, DOI: https://doi.org/10.4159/9780674041400.
 • Oberauer K. (2009), Executive functions, working memory, verbal ability and theory of mind – does it all come together?, [w:] W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, B. Sodian (eds.), Young Children’s Cognitive Development. Interrelationships Among Executive Functioning, Working Memory, Verbal Ability and Theory of Mind, New York–London: Psychology Press, Taylor and Francis Group.
 • Paris A.H., Paris S.G. (2003), Assessing narrative comprehension in young children, “Reading Research Quarterly”, No. 38.
 • Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Piaget J. (1992), Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
 • Reed H.C., Hurks P.P.M., Kirschner P.A., Jolles J. (2015), Preschoolers’s Causal Reasoning During Shared Picture Book Storytelling: A Cross-Case Comparison Descriptive Study, “Journal of Research in Childhood Education”, No. 29.
 • Stachyra J. (1995), Wybrane metody diagnostyczne w surdopsychologii, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Shapiro L.R., Hudson J.A. (1991), Tell me a make-believe story: Coherence and cohesion in Young children’s Picture-elicited narratives, “Developmental Psychology”, Vol. 27(6), DOI: https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.6.960.
 • Tucholski A. (1984), Skala Inteligencji Wechsler-Bellevue. Podręcznik, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A. (2004), Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP.
 • Wadsworth B. (1998), Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa: WSiP.
 • Wechsler D. (1944), The Measurement of Adult Intelligence, Baltimore: The Williams & Wilkins Company.
 • Wellman H.M., Liu D. (2007), Causal reasoning as informed by the early development of explanations, [w:] A. Gopnik, L. Schulz (eds.), Causal Learning, Psychology, Philosophy, and Computation, New York, NY: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_119-131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.