PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono kwestię zatrudnienia, dokonano analizy rynku pracy, przedstawiono dane statystyczne oraz możliwości znalezienia pracy dla profesjonalnych muzyków w Polsce. Wskazano także wyzwania, problemy oraz wymagania stawiane artystom muzykom na współczesnym rynku pracy. Analizie zostały poddane również typy możliwych karier współczesnych muzyków, potrzebne/wymagane umiejętności i kwalifikacje, aby się na rynku utrzymać, oraz problemy z edukacją w szkołach artystycznych. W pracy wykorzystano wyniki badań oraz analizy pochodzące z najnowszych raportów dotyczących zatrudnienia (poruszania się na rynku pracy) zarówno absolwentów, jak i artystów i twórców w Polsce i za granicą.
EN
The article discusses the issue of employment, analysis of the labor market, statistical data and job opportunities for professional musicians in Poland. The challenges, problems, and requirements set for artists musicians in the modern labor market will be presented. We will also analyze the types of possible careers of modern musicians, necessary/required skills and qualifications to stay on the market and problems with education in art schools. The work will use the results of research and analysis of the latest reports on the employment (moving on the labor market) of graduates, as well as artists and creators both in Poland and abroad.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
References
 • Bogacz-Wojtanowska E. (red.) (2016). Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny, Kraków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://artystapostudiach.pl/-wynikibadan.html (dostęp: 28.12.2017).
 • Booth E. (2009), The Music Teaching Artist’s Bible. Becoming a Virtuoso Educator, Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Bork M. (2010), Traumberuf Musiker? Herausforderungen an ein Leben für die Kunst, Mainz–Berlin: Schott.
 • Chmurzyńska M. (2012), Personality conditions of pianists’ achievements, [w:] E. Cambouropoulos, C. Tsougras, K. Mavromatis, K. Pastiadis (eds.), Proceedings of ICMPC-ESCOM ‘12 (302-310), Thessaloniki, Greece.
 • Dudzik T., Ilczuk D. (2013), SOSART. Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce, „Zarządzanie Kulturą”, nr 3.
 • Gembris H. (ed.) (2006), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Gembris H. (2009), Entwicklungsperspektiven zwischen Publikumsschwund und Publikumsentwicklung, [w:] M. Tröndle (Hrsg.), Das Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form, Bielefeld: Transcript.
 • Gembris H. (2014), Berufssausichten und Anforderungen an die Ausbildung. Vortrag zur Zukunftkonferenz Musikschulen, Mannheim, https://kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/ibfm/personen/vita-prof-dr-heiner-gembris/publikationen (dostęp: 12.10.2014).
 • Gembris H., Langner D. (2005), Von der Musikhochschule auf den Arbeitsmarkt. Erfahrungen von Absolventen, Arbeitsmarktexperten und Hochschullehrern, Augsburg: Wießner.
 • GUS, www.stat.gov.pl (dostęp: 12.01.2017).
 • Hattinger W. (2013), Der Dirigent. Mythos, Macht, Merkwürdigkeiten, Kassel: Bärenreiter.
 • Ilczuk D. (red.) (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz–Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Jagodzińska K. (2013), Szkolnictwo artystyczne i sytuacja artysty w Polsce, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Jemielnik J. (2017), Nauczanie – sukces edukacyjny – dzieło muzyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jemielnik J., Posłuszna J. (red.) (2015), Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, Kraków: Aureus.
 • Kaczmarek S. (2017), Professional path of musician graduating from college in Europe mainly of Germany, England and Poland, [w:] M. Sternal (ed.), Professional Musician. Between the Arts and Management, Vol. 2. Cracow: AM.
 • Kaleńska-Rodzaj J. (2015), An artist of our time: between the sacred and the profane, [w:] J. Posłuszna (ed.), Psychology of Art and Creativity, Vol. 2, Cracow: Aureus.
 • Kamińska B., Manturzewska M. (2017), Pierwsze polskie badania psychologiczne nad zawodem muzyka, [w:] M. Sternal (red.), Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem, t. 1, Kraków: AM.
 • Kwiatkowska G., Posłuszna J. (red.) (2014), Relacja Mistrz – Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki, Kraków: Aureus.
 • Manturzewska M. (1990), Przebieg życia muzyka w świetle badań biograficznych, [w:] M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP.
 • Manturzewska M. (2006), A Biographical Study of the Lifespan Development of Professional Musicians, [w:] H. Gembris (ed.), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Mills J., Smith J. (2006), Working in music: Becoming successful, [w:] H. Gembris (ed.), Musical Development from a Lifespan Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Morgenstern M. (2013a), Alte Welt und neue Welt. Das Berufsbild des Orchestermusikers hat sich weiterentwickelt, „Das Orchester“, Bd. 1.
 • Morgenstern M. (2013b), „Ich liebe diesen Beruf – trotzdem“. Neue Musikerkarrieren erfordern Flexibilität, „Das Orchester“, Bd. 1.
 • Morgenstern M. (2013c), Ich führe niemanden an der Hand ins Berufsleben, „Das Orchester“, Bd. 1.
 • Myers D. (2007), Initiative, Adaptation and Growth: The Role of Lifelong Learning in the Careers of Professional Musicians, [w:] Dialogue in Music, Research Group Lifelong Learning in Music, Groningen: The Hague.
 • Posłuszna J., Prejsnar-Wąsacz J. (red.) (2015), Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Kraków: Aureus.
 • Sarzyński P. (2017), Coś zrobić, coś zarobić. Jakie strategie stosują młodzi twórcy, by osiągnąć sukces, „Polityka”, 26 grudnia.
 • Sierszenska-Leraczyk M. (2011), Środowisko rodzinne a ciągłość i jakość edukacji muzycznej, Poznań: Ars Nova.
 • Smilde R. (2009), Musicians as Lifelong Learners: Discovery Through Biography, Eburon: Delft, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-91520-3_10.
 • Smilde R. (2017), Muzycy w XXI wieku – zmiana perspektyw, [w:] M. Sternal (red.), Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem, t. 1, Kraków: AM.
 • Sternal M. (2014), Artist entrepreneurship: A necessity or a privilege?, „Problemy Zarządzania”, nr 2.
 • Szulborska-Łukaszewicz J. (2015), Artysto Scen Polskich powiedz nam, z czego żyjesz?, Kraków: ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.
 • Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Wagner I. (2010), Teaching the art of playing with career-coupling relationships in the virtuoso world, “Studies in Symbolic Interaction”, No. 35.
 • Wagner I. (2011), Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wagner I. (2015), Producing Excellence: The Making of Virtuosos, New Brunswick–New Jersey–London: Rutgers University Press.
 • Wakin D. (2004), The Julliard Effect: Ten Years Later, “The New York Times”, www.nytimes.com/learning/students/pop/articles/wakin2.html (dostęp: 28.02.2015).
 • Walczak W., Wyrzykowska K.M., Socha Z. (2016), Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego, Warszawa: Polska Rada Muzyczna.
 • Westby D.L. (1960), The Career Experience of the Symphony Musician, “Social Forces”, Vol. 38(3), DOI: https://doi.org/10.2307/2574085.
 • www.dov.org (dostęp: 12.12.2010).
 • www.miz.org (dostęp: 12.12.2010).
 • Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych z siedzibą w Krakowie, http://zzpamo.pl (dostęp: 24.01.2017).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_133-147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.