PL EN


2018 | 31 | 1 |
Article title

Samoocena i poczucie samotności a zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i przybliżenie problematyki wpływu samooceny i poczucia samotności na zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Poziom zadowolenia z życia jest ściśle związany z samooceną danego człowieka. Wraz ze wzrostem pozytywnego postrzegania siebie, zwiększa się zadowolenie z życia i na odwrót. Poczucie osamotnienia u osób korzystających z całodobowych placówek świadczących pomoc jest ważnym wskaźnikiem i sygnałem do prowadzenia działań mających na celu minimalizację tego zjawiska.
EN
In this paper we examine the subject of the influence of self-esteem and the feeling of loneliness on the satisfaction with life of residents of social welfare homes. The level of satisfaction with life is closely connected to one’s self-esteem. The higher positive perception of oneself, the higher satisfaction with life, and vice versa. The feeling of loneliness among the residents of round-the-clock nursing facilities is an important indicator for actions aimed at the reduction loneliness.
Year
Volume
31
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-05
Contributors
References
 • Asher S.R., Paquette J.A. (2003), Loneliness and Peer Relations in Childhood, “Current Directions in Psychological Science”, No. 12.
 • Banks M.R., Willonghby L.M., Banks W.A. (2008), Animal-Assisted Therapy and Loneliness in Nursing Homes: Use of Robotic versus Living Dogs, “Journal of the American Medical Directors Association”, Vol. 9(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jamda.2007.11.007.
 • Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K.D. (2003), Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?, “Psychological Science in the Public Interest”, No. 4.
 • Borowski A. (2013), Social Welfare Houses as a Total Institution, “International Letters of Social and Humanistic Sciences”, No. 4.
 • De Jong Gierveld J., Van Tilburg T. (2010), The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: Tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys, “European Journal of Ageing”, Vol. 7(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s10433-010-0144-6.
 • Domurat M. (2012), O różnych mianach samooceny, [w:] W.J. Paluchowski (red.), Nowoczesne metody badawcze w psychologii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Górna K. (2005), Obiektywny i subiektywny wymiar jakości życia chorych na schizofrenię po pierwszej hospitalizacji, Pozanań: Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego.
 • Grygiel P., Humenny G., Rebisz S., Świtaj P., Sikorska-Grygiel J. (2012), Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale, “European Journal of Psychological Assessment”.
 • Jankowski K.S. (2015), Is the shift in chronotype associated with an alteration in well-being?, “Biological Rhythm Research”, No. 46.
 • Kmiecik-Baran K. (1988), Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, „Przegląd Psychologiczny”, nr 4.
 • Kurowska K., Kajut A. (2011), Samoocena jakości życia osób starszych na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS), „Psychogeriatria Polska”, nr 8(2).
 • McGraw J.G. (1995), Samotność: głód bliskości/sensu, „Zdrowie Psychiczne”, nr 1–2.
 • Netuveli G., Wiggins R.D., Hildon Z., Montgomery S.M., Blane D. (2006), Quality of life at older ages: Evidence from the English longitudinal study of aging, “Journal of Epidemiology and Community Health”, No. 60.
 • Orth U., Trzesniewski K.H., Robins R.W. (2010), Self-esteem development from young adulthood to old age: A cohort-sequential longitudinal study, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 98(4), DOI: https://doi.org/10.1037/a0018769.
 • Rosenberg M. (1965), Society and Adolescent Self-Image, New York: Princeton University Press, DOI: https://doi.org/10.1515/9781400876136.
 • Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie, Warszawa: Czytelnik.
 • Śliwak J., Zarzycka B., Dziduch A. (2011), Poczucie osamotnienia a typ samoświadomości, „Przegląd Psychologiczny”, nr 54(3).
 • Śliwak J., Zarzycka B., Krakowiak K. (2015), Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u osób przebywających w domach spokojnej starości, [w:] P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Veenhoven R. (1991), Questions on happiness: Classical topics, modern answers, blind spots, [w:] F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (eds.), Subjective well-being. An interdisciplinary perspective, Oxford: Pergamon Press.
 • Watson D., Suls J., Haig J. (2002), Global self-esteem in relation to structural models of personality and affectivity, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 83.
 • Wood L.A. (1986), Loneliness, [w:] R. Haré (ed.), The Social Construction of Emotions, Blackwell, Oxford.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_1_219-227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.