PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Logoterapia Viktora Emila Frankla w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes the origin and application of a method of psychotherapy, called logotherapy, created by Viktor Emil Frankl. The main principles of logotherapy were presented. The aims and techniques of logotherapy as a specific therapeutic approach were discussed. The authors pay attention to connections of logotherapy and existential psychotherapy and show advantages of logotherapy, especially in overcoming the reductionism in concepts of man in psychotherapy and counseling. The potential of logotherapy is shown in the field of mental suffering of a patient, especially in the context of the meaning of life and existential frustration. The attention is paid to applying the principles of logotherapy to other schools of psychotherapy and counseling. The article points out also a possibility to make use of logotherapy in the noetic sphere of a patient.
PL
W artykule opisano genezę i zastosowanie logoterapii (metody psychoterapii), której twórcą jest Viktor Emil Frankl. Zaprezentowano główne założenia tego nurtu psychoterapii, omówiono cele i techniki logoterapii rozumianej jako specyficzne podejście terapeutyczne. Szczególną uwagę zwrócono na związki logoterapii z psychologią egzystencjalną oraz na walory logoterapii, zwłaszcza w przezwyciężaniu redukcjonistycznej koncepcji człowieka w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym. Ukazano potencjał logoterapii w podejściu do cierpienia psychicznego pacjenta, szczególnie w kontekście sensu życia i doświadczania frustracji egzystencjalnej. Podkreślono możliwość włączania założeń logoterapii do innych szkół psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Ponadto wskazano na możliwość wykorzystania logoterapii w pracy z pacjentem nad jego sferą noetyczną.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Barbaro B. de (2008), Duchowość w psychoterapii – psychoterapia w duchowości (wstęp do książki), [w:] J.L. Griffith, M.E. Griffith, Odkrywanie duchowości w psychoterapii, Kraków: WAM.
 • Deurzen E. van (2010), Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.
 • Deurzen E. van (2013), Terapia i poradnictwo egzystencjalne, [w:] C. Feltham, I. Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, t. 1, Sopot: GWP.
 • Frankl V.E. (1978), Nieuświadomiony Bóg, Warszawa: I.W. PAX.
 • Frankl V.E. (1998), Homo patiens, Warszawa: I.W. PAX.
 • Frankl V.E. (2010), Wola sensu, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Frankl V.E. (2012), Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Gąsior K. (2012), Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików, Warszawa: Difin.
 • Kratochvil S. (1978), Psychoterapia, Warszawa: PWN.
 • Jakubowska U. (2005), Terapia humanistyczno-egzystencjalna, [w:] L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria, Warszawa: Eneteia.
 • Marciniak J.P. (2009), Próba zastosowania Viktora Frankla koncepcji rozwoju noetycznego w programie terapii uzależnień, Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości.
 • Popielski K. (1994), Noetyczny wymiar osobowości, Lublin: R.W. KUL.
 • Popielski K. (1996), Elementy psychologii podmiotu osobowego, [w:] K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, Lublin: RW KUL. Lublin.
 • Popielski K. (2008), Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Prusak J. (2016), Diagnoza różnicująca „problemy religijne bądź duchowe” – możliwości i ograniczenia kodu V 62.89 w DSM-5, „Psychiatria Polska”, nr 50(1).
 • Siwak-Kobayashi M.M. (1987), Problemy noogenne w nerwicach, [w:] K. Popielski (red.), Człowiek – pytanie otwarte, Lublin: R.W. KUL.
 • Skrzypińska K. (2002), Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia, Kraków: Impuls.
 • Somov P. (2008), Choice Awareness Training: Logotherapy & Mindfulness for Treatment of Addictions, London: I-Catching Books.
 • Suchocka L. (2011), Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie. Perspektywa nooteoretyczna, Warszawa: Difin.
 • Szczukiewicz P. (2003), Logoterapia a pomaganie w kryzysie psychicznym, [w:] J. Stempelova, L. Timulak (red.), Vyzvy pre psychologiu tretieho tisicrocia, Trnava: Trnavska Univerzita.
 • Szczukiewicz P. (2014), Zastosowanie intencji paradoksalnej w terapii zaburzeń, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18–21 września 2014 r.
 • Szczukiewicz P., Olszewski J. (2014), Podejście egzystencjalne w psychologii i psychoterapii, „Horyzonty Psychologii”, t. 4.
 • Tedeschi R.G., Riffle O.M. (2016), Posttraumatic Growth and Logotherapy: Finding Meaning in Trauma, “The International Forum for Logotherapy”, Vol. 39.
 • Wong P.T.P. (2013), A meaning-centered approach to addiction and recovery, [w:] L.C.J. Wong, G.R. Thompson, P.T.P. Wong (eds.), The Positive Psychology of Meaning and Addiction Recovery, Birmingham: Purpose Research.
 • Yalom I.D. (2008), Psychoterapia egzystencjalna, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_195-205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.