PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Samoocena młodzieży korzystającej z treści erotycznych w Internecie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotną własnością Internetu jest natychmiastowa dostępność do zawartych w nim treści, także erotycznych. Liczne badania wskazują, że korzystanie ze stron erotycznych prowadzi do zaburzenia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Z powyższego faktu wynika konieczność prowadzenia działań profilaktycznych ograniczających korzystanie z tego typu zachowań problemowych. Autor opracowania koncentruje się na poszukiwaniu czynników chroniących i czynników ryzyka na poziomie samooceny młodych ludzi, którzy korzystają lub nie ze stron erotycznych. Celem jest poszukiwanie zależności pomiędzy samooceną a korzystaniem z treści erotycznych w Internecie. Do badań wykorzystano ankietę EPIDAL-VIII w opracowaniu Z.B. Gasia oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI E.J. O’Briena i S. Epsteina. Badania wykonano na grupie 3774 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pięciu województw centralnej i wschodniej Polski.
EN
One of the properties of the Internet is an immediate availability of its content, including the erotic content. A lot of research indicates that using erotic websites leads to the dysfunctional development of children and adolescents. This fact requires taking prophylactic measures in order to reduce this type of problem behaviour. The article seeks to establish protective factors and risk factors related to the self-esteem of young people who use or do not use erotic websites. The aim is to establish the relationship between self-esteem and accessing erotic content on the Internet. EPIDAL-VIII inventory edited by Z.B. Gaś as well as MSEI Multidimensional Self-Assessment Inventory by E.J. O’Brien and S. Epstein were used as research tools. The study was conducted on a group of 3774 higher-secondary school students from five voivodships in central and eastern Poland.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Brand M., Snagowski J., Laier Ch., Maderwald S. (2016), Ventral striatum activity when watching preferred pornographic pictures is correlated with symptoms of Internet pornography addiction, “NeuroImage”, No. 129.
 • Cooper A., Delmonico D.L., Burg R. (2000), Cybersex users, abusers, and compulsives: New findings and implications, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 7.
 • Cooper A., Delmonico D.L., Griffin-Shelley E., Mathy R.M. (2004), Online sexual activity: An examination of potentially problematic behaviors, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 11.
 • Daneback K., Ross M.W., Mansson S. (2006), Characteristics and Behaviors of Sexual Compulsives Who Use the Internet for Sexual Purposes, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 13.
 • Fecenec D. (2008), Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych.
 • Freeman-Longo R. (2000), Children, Teens, and Sex on the Internet, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 7.
 • Gaś Z.B. (2004), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole, Warszawa: MEN.
 • Guerreschi C. (2010), Nowe uzależnienia, Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 • Hunt S.A., Kraus S.W. (2009), Exploring the Relationship Between Erotic Disruption During the Latency Period and the Use of Sexually Explicit Material, Online Sexual Behaviors, and Sexual Dysfunctions in Young Adulthood, “Sexual Addiction & Compulsivity”, No. 16.
 • Kozielecki J. (1986), Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa: PWN.
 • Kozielecki J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Murali V., Onuba I. (2009), Management of Internet addiction, “General Practice Update”, Vol. 2(5).
 • Nelson L.J., Padilla-Walker L.M., Carroll J.S. (2010), “I Believe It Is Wrong But I Still Do It”: A Comparison of Religious Young Men Who Do Versus Do Not Use Pornography, “Psychology of Religion and Spirituality”, Vol. 2(3), DOI: https://doi.org/10.1037/a0019127.
 • Owens E.W., Behun R.J., Manning J.C., Reid R.C. (2012), The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, “Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”, Vol. 19(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660431.
 • Park B.Y., Wilson G., Berger J., Christman M., Reina B., Bishop F., Klam W.P., Doan A.P. (2016), Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, “Behavioral Sciences”, Vol. 6(3).
 • Poleszak W. (2012), Profilaktyka zachowań agresywnych w Internecie. Propozycja działań profilaktycznych, [w:] J. Pyżalski (red.), Cyberbullying. Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Porzak R. (2002), Poczucie własnej wartości a ryzyko uzależnienia od internetu wśród gimnazjalistów, [w:] Z.B. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Young K.S., Griffin-Shelley E., Cooper A., O’Mara J., Buchanan J. (2000), Online infidelity: A new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 7(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160008400207.
 • YoungHo K. (2011), Adolescents’ Health Behaviours and Its Associations with Psychological Variables, “Central European Journal of Public Health”, Vol. 19(4).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_223-241
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.