PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Kompulsywne nadużywanie mediów społecznościowych a ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania – na przykładzie aplikacji Instagram

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na Instagramie oraz jego ogromnej sile wpływu na postrzeganie własnego „ja”. Konfrontacji poddano panujący w serwisie trend dążenia do doskonałego wizerunku, wiążący się z ryzykiem uwikłania się przez młodzież w bardzo niebezpieczne nawyki żywieniowe, które w konsekwencji prowadzą do zaburzeń odżywiania. W pracy poruszono następujące zagadnienia: kompulsywne nadużywanie mediów społecznościowych, kult ciała na Instagramie, niezdrowy trend na ortoreksję, znaczenie środowiska wychowawczego w kreowaniu prawidłowej postawy wobec mediów społecznościowych.
EN
The article focuses on Instagram and its immense power to influence the perception of humans own self. The author has been presenting data showing confrontation of the trend prevailing on the website to strive for a perfect image with the risk of the youth becoming involved in very dangerous eating habits, which in turn lead to eating disorders. The publication discusses the following issues: compulsive abuse of social media, body worship on Instagram, an unhealthy trend for orthorexia, the educational environment importance in creating a correct attitude towards social media.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Augustynek A. (2010), Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Warszawa: Difin.
 • Barnes A.M., Caltabiano M.L. (2017), The interrelationship between orthorexia nervosa, perfectionism, body image and attachment style, “Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”, Vol. 22(1).
 • Bednarek J., Andrzejewska A. (2016), Społeczno-informacyjne uwarunkowania aktywności młodzieży w cyberprzestrzeni, [w:] M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Warszawa: Wydawnictwo NASK.
 • Bratman S. (1997), Health food junkie, “Yoga Journal”, September/October.
 • Bratman S., Knight D. (2000), Health Food Junkies: orthorexia nervosa. Overcoming the obsession with healthful eating, New York: Broadway Books.
 • Dittmar H. (2008), Consumer culture, identity and well-being: The search for the “good life” and the “body perfect”, New York: Psychology Press.
 • Donini L., Marsili D., Graziani M., Imbriale M., Cannella C. (2005), Orthorexia nervosa: Validation of a diagnosis questionnaire, “Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”, Vol. 10 (2).
 • http://zen.fpiec.pl/post/2017/11/17/trendynainstagramie100najpopularniejszychhashtagow [dostęp: 28.03.2018].
 • Janas-Kozik M., Zejda J., Stochel M., Brożek G., Janas A., Jelonek I. (2012), Ortoreksja – nowe rozpoznanie?, „Psychiatria Polska”, nr 3.
 • Kawalec B., Kim jest Influencer? Po zasięgach i charyzmie ich poznacie, www.whitepress.pl/baza-wiedzy/275/kim-jest-influencer-po-zasiegach-i-charyzmie-ich-poznacie [dostęp: 20.03.2018].
 • Kolek A. (2015), Prawdziwe życie, [w:] M. Zdziarski (red.), Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży. Rozmowy z ekspertami, Kraków: Instytut Łukasiewicza.
 • Kwestionariusz ORTHO-15 autorstwa dr Anny Brytek-Matera, https://swps.pl/artykuly-archiwalne/202-nagrody-wyroznienia-stopnie-naukowe/nagrody-wyroznienia-sukcesy-katowice/3529-kwestionariusz-ortho-15-autorstwa-dr-anny-brytek-matera [dostęp: 25.03.2018].
 • Lubelska K. (2009), Kolekcjonerzy dusz, „Tygodnik Polityka”, nr 2722.
 • ps (2017), 72 procent użytkowników polskiego Instagrama to kobiety, www.wirtualnemedia.pl/artykul/72-procent-uzytkownikow-polskiego-instagrama-to-kobiety [dostęp: 21.03.2018].
 • Rosen C. (2009), Kultura narcyzmu po latach, „Przegląd Polityczny”, nr 93.
 • Sirojć Z. (2017), Niektóre aspekty wpływu globalnych procesów społecznych na rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży, [w:] Z. Sirojć, L. Pawelec (red.), Od przedszkola do uniwersytetu. Współczesne problemy edukacji, Hannover: Europaische Akademie der Naturwissenschaften.
 • Suma Ł. (2010), Facebook daj się poznać, Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 • Śliwerski B. (2016), Czy sieć zastąpi szkołę i rodziców w edukacji i wychowaniu? Nowe wyzwania dla rodziców i systemu edukacji, [w:] M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Warszawa: Wydawnictwo NASK.
 • Tanaś M. (2016), Diagnoza funkcjonowania nastolatków w sieci – aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne, [w:] M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Warszawa: Wydawnictwo NASK.
 • Turner P.G., Lefevre C.E. (2017), Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa, “Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”, Vol. 22(1).
 • Ziębakowska-Cecot K. (2016), Zachowania autoagresywne w cyberprzestrzeni jako zagrożenie procesu adolescencji, [w:] J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek – media – edukacja, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_243-254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.