PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Promocja uzdrowiska Szczawnica w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych przełomu XIX i XX w.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W drugiej połowie XIX w. nastąpił wzrost znaczenia uzdrowisk i sanatoriów. W popularyzacji krajowych zdrojowisk znaczącą rolę odegrały specjalistyczne czasopisma poświęcone uzdrowiskom. W niniejszym artykule zestawiono informacje dotyczące upowszechniania wiedzy na temat szczawnickiego uzdrowiska, lecznictwa sanatoryjnego, leczenia klimatycznego oraz problematyki zdrowotnej, publikowane na łamach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych. Przybliżono też choroby, w których woda szczawnicka była szczególnie zalecana. Zwrócono uwagę na treści dotyczące życia towarzyskiego (rozrywka) charakterystycznego dla Szczawnicy, co szczególnie było bogato prezentowane w omawianej prasie zdrojowej.
EN
In the second half of the 19th century, the importance of the spas and sanatoriums increased. Specialist magazines devoted to the health resorts played a significant role in the popularization of the national spas. The article presents information on the dissemination of the knowledge about the health resort in Szczawnica, sanatorium treatment, climate treatment, and health issues on the pages of Polish-language spa magazines. Diseases in which the water from Szczawnica were particularly recommended, were presented. Attention was also paid to the content of the social life (entertainment) which was characteristic of Szczawnica, what was particularly presented richly in the discussed spa press.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • Adamczyk M.J. (2010), Lecznictwo uzdrowiskowe w Pieninach do 1914 r., „Pieniny – Przyroda i Człowiek”, nr 11.
 • Dietl J. (1858), Źródła lekarskie w Szczawnicy, Kraków.
 • Drobne wiadomości (1892), „Krynica”, nr 3.
 • Górski K. (1905), Szczawnica. Zakład zdrojowo-kąpielowy, klimatyczno-żentyczny i kefirowy, „Przegląd Zdrojowy”, nr 5.
 • Górski K. (1906), Szczawnica. Zakład zdrojowo-kąpielowy, klimatyczno-żentyczny i kefirowy, „Przegląd Zdrojowy”, nr 2.
 • Grabowski A. (1907), Kilka dat o ruchu i rozwoju c.k. Zakładu zdrojowego w Krynicy w roku 1906, „Krynica”, nr 7.
 • J.B. (1911), Dra Szumowskiego Szczawnica w lekarskiem sprawozdaniu rocznem, „Nasze Zdroje”, nr 7.
 • J.P. (1898), Echa kąpielowe. Szczawnica, „Zdrojowiska”, nr 9.
 • K.I. (1910), Koresondencye, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny”, nr 8.
 • K.T. (1911), Projekty zdrojowisk na rok 1911, „Nasze Zdroje”, nr 2.
 • Kołączkowski J. (1883), Szczawnica, zdrojowisko i stacya klimatyczna, Kraków.
 • Korczyński L. (1906a), Kilka uwag ogólnych o urządzeniu Szczawnicy, „Przewodnik Kąpielowy”, nr 12.
 • Korczyński L. (1906b), Kilka uwag o wodach szczawnickich, „Przewodnik Kąpielowy”, nr 6.
 • Korespondencya z polskich zdrojowisk (1887), „Krynica”, nr 11.
 • Korespondencye (1905), „Przegląd Zdrojowy”, nr 9.
 • Korespondencye z polskich zdrojowisk (1885), „Krynica”, nr 3.
 • Kronika (1893), „Gazeta Zakopiańska”, nr 8.
 • Krótkie sprawozdanie zdrojowisk ze sezonu r. 1890 (1891), „Krynica”, nr 3.
 • M. (1910), Korespondencye, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny”, nr 6.
 • M.S. (1890), Korespondencyja „Krynicy”, Szczawnica, 14 czerwca 1890, „Krynica”, nr 7.
 • Marchlewski L. (1911), Nowsze rozbiory wód mineralnych galicyjskich, „Nasze Zdroje”, nr 26.
 • Mazur E. (2016), Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, Warszawa.
 • N.Z. (1910), Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk, „Nasze Zdroje”, nr 12.
 • Losy Szczawnicy (1907), „Przewodnik Kąpielowy”, nr 11.
 • Projekty zdrojowisk na rok 1911 (1911), „Nasze Zdroje”, nr 2.
 • Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk polskich (1910a), „Nasze Zdroje”, nr 1.
 • Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk (1910b), „Nasze Zdroje”, nr 6.
 • Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk (1910c), „Nasze Zdroje”, nr 10.
 • Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk (1910d), „Nasze Zdroje”, nr 12.
 • Przegląd zdrojowisk (1911), „Nasze Zdroje”, nr 9.
 • Przegląd zdrojowisk i uzdrowisk (1911), „Nasze Zdroje”, nr 16.
 • Red. (1872a), „Zdrojowiska”, nr 9.
 • Red. (1872b), „Zdrojowiska”, nr 11.
 • Red. (1873), „Zdrojowiska”, nr 15.
 • Red. (1874), „Krynica”, nr 2.
 • Red. (1877), „Krynica”, nr 11.
 • Rydygier L. (1909), O zdrojach i uzdrojowiskach polskich w porównaniu z prusko-niemieckiemi. Wykład wygłoszony w lwowskiej Sali ratuszowej w dniu 13 marca 1909 roku, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny”, nr 1–2.
 • Skórczewski B. (1889), Rzut oka na geograficzne rozpołożenie zdrojów i zakładów leczniczych w Polsce, „Krynica”, nr 8.
 • Sprawozdania Zdrojowisk z r. 1887 (1888), „Krynica”, nr 5.
 • Sprawozdanie C.K. Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy za sezon roku 1891 (1892), „Krynica”, nr 5.
 • Sprawozdanie Zdrojowisk z r. 1886 (1887), „Krynica”, nr 2.
 • Strummer J.W. (1881), Szczawnica i jej potrzeby, Kraków.
 • Szczawnica (1898), „Zdrojowiska”, nr 1.
 • Szumowski W. (1910), Nowe ujęcie źródeł Wandy i Szymona w Szczawnicy, „Nasze Zdroje”, nr 21.
 • Szumowski W. (1912), Drogi rozwoju Szczawnicy, „Nasze Zdroje”, nr 1.
 • Ściborowski W. (1892), Szczawnica zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny. Sprawozdanie z roku 1891, Kraków.
 • Ściborowski W. (1894), Szczawnica. Sprawozdanie z pory zdrojowej 1893 roku, „Krynica”, nr 6.
 • Teodorowicz A. (1914), Szczawnica jubilans, „Nasze Zdroje i Nasza Turystyka”, nr 3.
 • Wąsowicz Z. (1903), Środki lecznicze i wskazania do leczenia zdrojowo-kąpielowego w Krynicy, „Krynica”, nr 7.
 • Wiadomości bieżące i drobne (1895), „Krynica”, nr 1.
 • Wiadomości bieżące (1906a), „Przewodnik Kąpielowy”, nr 1, nr 8.
 • Wiadomości bieżące (1906b), „Przewodnik Kąpielowy”, nr 1.
 • Wiadomości bieżące (1909a), „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik Turystyczny”, nr 6.
 • Wiadomości bieżące (1909b), „Zakopane”, nr 20.
 • Wiadomości bieżące (1911), „Nasze Zdroje”, nr 1.
 • Wiśniewski F. (1893a), Sprawozdanie Zakładu zdrojowo-kąpielowego i klimatycznego w Szczawnicy za sezon 1892 roku, „Krynica”, nr 5.
 • Wiśniewski F. (1893b), Szczawnica w Galicyi, zakład zdrojowo-klimatyczny, Kraków.
 • Wiśniewski F. (1907), Wiadomości bieżące, „Przewodnik Kąpielowy”, nr 3.
 • Włyński K. (1914), Sprawozdanie lekarskie o Szczawnicy za rok 1913, „Zdrojownictwo i Turystyka”, nr 1.
 • Zdrojowiska i uzdrowiska polskie (1910), „Nasze Zdroje”, nr 3.
 • Zieleniewski M. (1852), Wody lekarskie szczawnickie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_77-89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.