PL EN


2018 | 31 | 2 |
Article title

Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z drugiej połowy XIX i początków XX w.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Health is the basic right of a man. Care for proper development of seed lies with parents. They provide food to the child, care of proper outfit, organise its leisure time. They give specified principles and beliefs concerning health to the son and daughter. In the second half of 19th century in lots of middle-income families were governed by convenance and public opinion rather in these items than reliable knowledge and common sense. Parents took improper attitude, especially towards their daughters. That was why publicists of journals were criticising that improper attitude to bringing up girls – the future mothers – out of concern of their health. To get knowledge of publicist opinions on mistakes made by parents against their daughter’s bringing, the author of this paper held library queries with several journals including: “Bluszcz”, “Tygodnik Mód i Powieści”, “Dobra Gospodyni”. The authors of the studied releases were not only focused on criticising the improper behaviours, but they also showed tips, guides what to do to reinforce right development of girls.
PL
Zdrowie jest podstawowym dobrem człowieka. Troska o prawidłowy rozwój potomstwa spoczywa na rodzicach. To oni dostarczają dziecku pożywienie, dbają o właściwy ubiór, organizują czas wolny. Ponadto przekazują synowi i córce określone wartości i przekonania związane ze zdrowiem. W drugiej połowie XIX w. w wielu średniozamożnych rodzinach kierowano się w tej sprawie konwenansem i opinią publiczną, a nie rzetelną wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Rodzice przyjmowali niewłaściwe postawy, zwłaszcza w stosunku do córek. Dlatego publicyści czasopism, w trosce o zdrowie dziewcząt – przyszłych matek, krytykowali niewłaściwe podejście do ich wychowania. W celu poznania opinii publicystów na temat błędów rodziców w wychowaniu córek autorka przeprowadziła kwerendę biblioteczną kilku czasopism, m.in. takich jak: „Bluszcz”, „Tygodnik Mód i Powieści”, „Dobra Gospodyni”. Autorzy analizowanych publikacji nie skupiali się jedynie na krytyce niewłaściwych zachowań, ale też podawali wskazówki, jak postępować, aby wspomagać prawidłowy rozwój dziewcząt.
Year
Volume
31
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-22
Contributors
References
 • A. Gr. (1890), Środki i siły, „Kronika Rodzinna”, nr 11.
 • Bielicka Z. (1904), Kilka słów o uświadomieniu rodziców, „Dobra Gospodyni”, nr 42.
 • Czarnocka Z. (1902), Pogadanki z dziedziny wychowania, „Dobra Gospodyni”, nr 11.
 • Dla tych, co jadą na uniwersytet (1909), „Bluszcz”, nr 28.
 • Dziewczynka i Sukienka (1879), „Mody Paryskie”, nr 6.
 • Fizyczne wychowanie kobiet (1911), „Dobra Gospodyni”, nr 13.
 • Fritsche G. (1880), Wiadomości z medycyny popularnej, „Bluszcz”, nr 15.
 • Górski S. (1904), Studentki w Galicji, „Bluszcz”, nr 41.
 • Górski S. (1906), Wyższe kursy żeńskie w Warszawie, „Bluszcz”, nr 22.
 • Janko z Bielca [J.K. Gregorowicz] (1864), Felieton, „Tygodnik Mód i Nowości”, nr 12.
 • Ilnicka M. (1878), Zabawa i wychowanie, „Bluszcz”, nr 11.
 • Ilnicka M. (1886), Zabawy dzieci w Zoologicznym Ogrodzie warszawskim, „Bluszcz”, nr 43.
 • Jak wychowywać dzieci (1906), „Kronika Rodzinna”, nr 47.
 • Jarosław (1885), Z listów do „Świtu”, „Świt”, nr 53.
 • Jedna z panien. W sprawie tak zwanego „uświadamiania” młodzieży (1904), „Dobra Gospodyni”, nr 10.
 • m...a (1885), W Sorbonie, „Świt”, nr 63.
 • M. Dr. (1912), Karmienie niemowląt, „Dobra Gospodyni”, nr 13.
 • N.J. (1908), Wyższa szkoła gospodarstwa domowego, „Bluszcz”, nr 15.
 • Orzeszkowa E. (1874), Kilka słów o kobietach, Warszawa: Księgarnia C. Lewickiego i Spółki.
 • Pachucka R. (1909), Co mówiono na Zjeździe w Zakopanem o studentkach, „Bluszcz”, nr 39.
 • Pogadanka pod adresem młodych matek (1901), „Dobra Gospodyni”, nr 52.
 • Szczęsna [J. Bąkowska] (1904), W sprawie uświadamiania młodzieży, „Dobra Gospodyni”, nr 27.
 • Wiadomości z medycyny popularnej (1880), „Bluszcz”, nr 13, 15, 16, 17.
 • Wójcicka-Chylewska Z. (1909), Studentki lwowskie, „Tygodnik Mód i Powieści”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_91-104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.