PL EN


2018 | 31 | 3 |
Article title

Dawno, dawno temu… O roli baśni w wychowaniu i edukacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Baśnie ludowe stanowią istotny element kultury większości społeczeństw. Odwołują się do uniwersalnych ludzkich doświadczeń, w sposób metaforyczny ukazują przebieg i sens życia. Ze względu na prostotę fabuły, jednoznaczność zachowań bohaterów oraz wyraziście ukazane dobro i zło są one chętnie stosowane w oddziaływaniach wychowawczych i edukacyjnych, szczególnie w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W niniejszym artykule ukazano znaczenie baśni w wychowaniu i edukacji. Zaprezentowano także pewne zastrzeżenia formułowane wobec baśni, dotyczące m.in. archaiczności czy brutalności baśniowego przekazu.
EN
Folk fairy tales constitute an important element of culture in most societies. They refer to universal human experiences, they present the course and sense of life in a metaphorical way. Because of the simplicity of plot, explicitness of characters’ behaviour and expressively presented good and evil, fairy tales are eagerly used in nurture and education, especially in didactic work with pre-school and early-school children. This article presents the role of fairy tales in nurture and education. It also demonstrates some common concerns about fairy tales regarding stereotyping of gender roles or brutality of the message in fairy tales.
Year
Volume
31
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-02-26
Contributors
References
 • Baluch A. (1993), Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław: Wydawnictwo W. Bagińscy i Synowie.
 • Baluch A. (2005), Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków: Universitas.
 • Bednarska G. (2017), Praca z bajką w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: zagadnienia terminologiczne i metodyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica”, nr 10.
 • Bettelheim B. (1976/2010), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa: WAB.
 • Borecka I. (2004), Z motylem w tle. O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
 • Brett D. (2016), Bajki, które leczą, Sopot: GWP.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2003), Pułapki izonomii rozwojowej w baśniowym świecie. O potrzebie krytycznej refleksji nad bajkami jako środkiem wychowania, [w:] U. Chęcińska (red.), Barwy świata baśni, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gała A. (1999), Wychowywać przez baśń, [w:] B. Lachowska, M. Grygielski (red.), W świecie dziecka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kaschak E. (2001), Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, Gdańsk: GWP.
 • Kielar-Turska M. (1992), Wartości baśni odkrywane przez dzieci i dorosłych, [w:] M. Kielar-Turska, M. Przetacznik-Gierowska (red.), Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Molicka M. (2002), Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Media Rodzina.
 • Molicka M. (2003), Bajki terapeutyczne, Poznań: Media Rodzina.
 • Muchacka B. (2014), Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 2.
 • Pertler C., Pertler R. (2012), Baśnie w przedszkolu. Bajkoterapia w pracy z dziećmi, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Pilawska R. (2017), Magiczne odbicia rzeczywistości, czyli o znaczeniu baśni w edukacji dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, nr 5.
 • Ratyńska H. (1982), Rola książki i czasopisma w wychowaniu przedszkolnym, [w:] S. Frycie, I. Kaniowska-Lewańska (red). Kultura literacka w przedszkolu, Warszawa: WSiP.
 • Rutka W. (2012), Wartości baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 24(2).
 • Skorupska-Raczyńska E. (2003), Barwy w językowej kreacji świata baśni (na wybranych przykładach), [w:] U. Chęcińska (red.), Barwy świata baśni, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Szuman S. (1928/2008), Wpływ bajki na psychikę dziecka, „Szkoła Powszechna”, nr 1–2 (przedruk: S. Szuman, Wybór pism estetycznych, Kraków: Universitas).
 • Śmiałowicz K. (2013), Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji płciowych, „Studia Edukacyjne”, nr 27.
 • Tychmanowicz A. (2009), Baśnie w wychowaniu i terapii dziecka, [w:] K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Tyszkowa M. (1978), Baśń i jej recepcja przez dzieci, [w:] H. Skrobiszewska (red.), Baśń i dziecko, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A. (2015), Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_3_101-111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.