PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Edukacja seksualna młodego pokolenia: problemy i sposoby ich rozwiązania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podkreślono, że problemy edukacji młodych ludzi zajmują ważne miejsce w życiu każdej rodziny i instytucji edukacyjnych. Edukacja seksualna jest jednak pozbawiona dostatecznej uwagi. Jednocześnie potrzeba wychowania seksualnego młodszego pokolenia jest dostrzegana w wielu źródłach psychologicznych i pedagogicznych. W opracowaniu przedstawiono przegląd prac dotyczących zagadnień związanych z edukacją seksualną opublikowanych w drugiej połowie XIX i na początku XX w. Podkreślono także istotę podstawowych pojęć. Ponadto przeanalizowano wyniki ankiety seniorów, studentów i nauczycieli z Armenii, Kazachstanu i Ukrainy dotyczące ich świadomości w zakresie relacji seksualnych, które świadczą o konieczności organizowania edukacji seksualnej dla młodego pokolenia. Dodatkowo określono główne zadania pedagogiki seksualnej, których realizacja jest niezwykle ważna i przyczynia się do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów psychologicznych i pedagogicznych współczesności – edukacji seksualnej młodego pokolenia zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Określono też sposoby systematycznej poprawy edukacji seksualnej młodego pokolenia.
EN
The article emphasizes that the problems of education of young people occupy the prominent place in the life of each family and in educational institutions. However, sexual education needs to be given greater attention. At the same time, the need for sexual education of the younger generation is noted in many psychological and pedagogical sources. The review of works on issues related to sexual education published in the second half of the 19th  and early 21st centuries was presented. The essence of the basic concepts is revealed. The results of questionnaires conducted among senior pupils, students and teachers of Armenia, Kazakhstan and Ukraine concerning their awareness in the field of sexual relations, which prove the necessity of organizing sexual education of the younger generation, are analyzed. The main tasks of sexual pedagogy are outlined and it is emphasized that their implementation is extremely important and will contribute to solving one of the most signifiant psychological and pedagogical problems of the present, namely sexual education of the younger generation both in the family and in educational establishments. Additionally, the ways to improve the level of sexual education among the younger generation, and adults are determined.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
  • Ignatenko, I. (2016a). Choloviche tilo u tradytsiinii kulturi ukraintsiv [Men’s Body in the Traditional Culture of Ukrainians]. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia.
  • Ignatenko, I. (2016b). Zhinoche tilo u tradytsiinii kulturi ukraintsiv [Women’s Body in the Traditional Culture of Ukrainians]. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia.
  • Kirienko-Gurevskaya, A. (1930). Pervaia Moskovskaia konferentsiia po seksualnoi pedahohike [The first Moscow conference on sexual pedagogy]. Na putiakh k novoi shkole [On the Road to a New School], 2.
  • Kravets, V. (2016). Seksualna pedahohika [Sexual Pedagogy]. Ternopil: V. Hnatyuk TNPU.
  • Kravets, V. (ed.) (2002). Pidhotovka molodi do simeinoho zhyttia: bibliohr. pokazh. (1900–2001 rr.) [Preparation of Young People for Family Life: Bibliographical Index (1900–2001)]. Kyiv–Ternopil: V. Hnatyuk TNPU.
  • Sex education. Mode of access: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education (access: 12.12.2017).
  • Slyusarenko, N. (2011). Gendernyi pidkhid do orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu suchasnoi shkoly [Gender Approach to the Organization of the Educational Process of the Modern School]. Kherson: RIPO.
  • Yak shkoliaram v Ukraini ta Yevropi rozpovidaiut pro seks [How Did Schoolchildren Talk about Sex in Ukraine and Europe?]. Mode of access: http://studway.com.ua/rozpovisti-pro-sex/ (access: 15.02.2018)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_137-148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.