PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Korzystanie z usług Google w kształceniu przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Modern computer achievements in scientifi activity give access to common use of data from a great number of information repositories. The materials of the article are dedicated to defining the pedagogical possibilities of using Google services in training of future teachers of natural specialties. The article highlights the results of the assessment of the real state of educational activity of teachers and students with the use of modern information and communication technologies (hereinafter referred to as ICT). The article analyzes the learning objectives and widely used services, which enable active introduction of ICT in the process of conducting lectures and practical classes, while preparing for self-study and testing.
PL
Dzięki nowoczesnym osiągnięciom informatycznym w działalności naukowej możliwy jest coraz szerszy dostęp do danych z wielu repozytoriów informacji. Celem artykułu jest określenie pedagogicznych możliwości korzystania z usług Google w kształceniu przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W pracy badawczej podkreślono wyniki oceny rzeczywistego stanu aktywności edukacyjnej nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W pracy przeanalizowano cele nauczania i szeroko stosowane usługi, które umożliwiają aktywne wprowadzanie ICT do procesu prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, przygotowując się do samokształcenia i testowania.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
 • Arkhipova, T. (2013). Vykorystannia „khmarnykh obchyslen” u vyshhii shkoli [The use of “cloud computing” in higher education]. Informacijni tekhnologii v osviti [Information Technologies in Education], 17.
 • Bodzin, A.M., Shiner Klein, B., Weaver, S. (2010). The Inclusion of Environmental Education in Science Teacher Education. USA: Springer.
 • Dybkova, L.M. (2013). Interaktyvni informacijni tekhnologii u navchalnomu procesi suchasnogo vyshu [Interactive information technologies in the educational process ofmodern universities]. Vyshha osvita Ukrainy: teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys [Higher Education in
 • Ukraine: Theoretical and Scientifi Journal], 2.
 • Google v osviti [Google in Education]. Mode of access: https://blog.google (access: 17.04.2018).
 • Gribiuk, O.O. Perspektyvy vprovadzhennia khmarnykh texnologii v osviti [Prospects for the introduction of cloud technologies in education]. Mode of access: http://lib.iitta.gov.ua/1111.html (access: 17.04.2018).
 • Hurevych, R.S. (2004). Informaciino-telekomunikaciini tekhnologii u navchalnomu procesi ta naukovykh doslidzhenniakh [Information and Telecommunication Technologies in the Educational Process and Research]. Vinnycia: DOV „Vinnycia”.
 • Reich, J., Daccord, T., November, A. (2008). Best Ideas for Teaching with Technology: A Practical Guide for Teachers, by Teachers. New York: M.E. Sharpe.
 • Romanyshyna, O.Y. (2010). Pidgotovka vykladachiv do vykorystannia informacijnoii navchalnoii systemy Moodle u navchalnii diialnosti [Training of teachers to use the information learning Moodle system in educational activities]. In: Suchasni informaciini tekhnologii ta innovaciini metodyky navchannia v pidgotovci fakhivciv: metodologiia, teoriia, dosvid, problem [Modern Information Technologies and Innovative Methods ofLearning in Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems]. Kyiv: KPI.
 • Scott, V.A. (2008). Google. Corporations That Changed the World. USA: Greenwood Publishing Group.
 • Tryus, Yu.V. (2012). Khmarni tekhnologii u profesiinii pidgotovci studentiv kompiuternykh specialnostej [Cloud Technologies in Professional Training of Students of Computer Specialties]. Kyiv: KPI.
 • Zhaldak, M.I. (2012). Problemy y informatyzacii uchebnogo processa v shkolakh y pedagogycheskykh unyversytetakh [Problems of Informatization of Educational Process in Schools and Pedagogical Universities]. Omsk: Izd-vo Om GPU.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_149-157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.