PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Etnopedagogiczne i etnopsychologiczne zasady kształtowania charakteru dzieci ukraińskich w dziedzictwie Mykoły Shlemkevycha

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the aspects of development of the spiritual sphere of Ukrainians as proposed in the works of Mykola Shlemkevych which are related to understanding of the essence of the national character, the inflence of the history of the people, upbringing traditions, folk customs, life in the family. The authors have also revealed the influences of human activity on the formation of a person’s character features. According to Shlemkevych, the national character reflcts the attitude of people to reality, culture of those people, their literature, language, architecture, etc., and it is embodied in their particular way of thinking, feelings, typical behaviour, emotional reactions to actions. This does not exclude changes in the character of an individual during his/her lifetime, but typical features of one’s character are manifested in certain inclinations, disposition of the vast majority of representatives of the nation. According to Shlemkevych, these are the following traits of Ukrainians: faith in God, patriotism, hard work, emotionality, love of songs, respect for mother and family, freedom of love, hospitality.
PL
W artykule omówiono aspekty rozwoju sfery duchowej Ukraińców zaproponowane w twórczości Mykoły Shlemkevycha, a związane ze zrozumieniem istoty narodowego charakteru oraz z wpływem historii ludzi, tradycji, wychowania, obyczajów ludowych i życia w rodzinie. Autor ujawnił także wpływ działań człowieka na słownictwo, na kształtowanie cech charakteru danej osoby. Według Shlemkevycha charakter narodowy odzwierciedla stosunek ludzi do rzeczywistości, kultury danego narodu, jego literatury, języka, architektury itp. Objawia się on w szczególnym sposobie myślenia, uczuciach, typowych zachowaniach, reakcjach emocjonalnych oraz działaniach. Nie wyklucza to zmian charakteru jednostek w trakcie ich życia, zarazem należy dodać, że typowe cechy tego charakteru przejawiają się w pewnych skłonnościach, usposobieniu ogromnej większości przedstawicieli narodu. Według Shlemkevycha są to następujące cechy Ukraińców: wiara w Boga, patriotyzm, ciężka praca, emocjonalność, miłość do pieśni, szacunek dla matki i rodziny, wolność miłości, gościnność.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
 • Artiukh, V. (2009). Pro deiaki istoriosofski idei v fiosofskii publitsystytsi Mykoly Shlemkevycha: sproba ekzystentsialnoi interpretatsii [On some historiosophical ideas in the philosophical journalism of Mykola Shlemkevych: An attempt of existential interpretation]. Filolohichni
 • traktaty [Philological Treatises], 3–4(1).
 • Berko, P.H., Dzera, M.M. (2016). Svitohliadni pozytsii Mykoly Shlemkevycha kriz pryzmu antropolohichnoi ustanovky [Worldview positions of Mykola Shlemkevych through the prism of the anthropological mindset]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Hzhytskoho [Scientifi Herald of the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology Named after S.Z. Gzhytskyi], 2(69), 18.
 • Bilokin, S. (1992). U poshukakh ukrainskoi dushi [In search of the Ukrainian soul]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Chyzhevskyi, D. (1992). Narysy z istorii fiosofi na Ukraini [Essays on the History of Philosophy in Ukraine]. Kyiv: Orii pry UKSP „Kobzaˮ.
 • Cobern, W. World View, Metaphysics, and Epistemology. Mode of access: https://web.archive.org/web/20160303174819/http://www.wmich.edu/slcsp/SLCSP106/SLCSP106.PDF (access: 25.03.2019).
 • Coles, R. (1998). The Moral Intelligence of Children: How to Raise a Moral Child. New York: Plume.
 • Doroshenko, V. (1992). Korotkyi bibliohrafihnyi ohliad [Brief bibliographic review]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Hand, M. (2017). A Theory of Moral Education. New York: Routledge.
 • Khramova, V. (1992). Do problemy ukrainskoi mentalnosti [To the issue of the Ukrainian mentality]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Kulchytskyi, O. (1992). Svitovidchuvannia ukraintsiv [Feelings of the World of the Ukrainians]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Los, Y. (2007). Publitsystyka i tendentsii rozvytku svitu (lvivska shkola zhurnalistyky) [Publicism and Trends in the world development (Lviv School of Journalism)]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.
 • Lypa, Yu. (1953). Pryznachennia Ukrainy [Purpose of Ukraine]. New York: Hoverlia.
 • Mykola Shlemkevych interview and readings. The Ukrainian History and Education Center. Mode of access: https://www.ukrhec.org/collections/archives/recorded-sound/mykola-shlemkevychinterview-and-readings (access: 25.03.2019).
 • Nelha, O. (2006). Etnos, narod, natsiia yak poniattia i sotsiokulturni fenomeny [Ethnos, people, nation as concepts and socio-cultural phenomena]. Filosofska dumka [Philosophical Thought], 4.
 • Onatskyi, Ye. (1992). Ukrainska emotsiinist [Ukrainian emotionality]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Shlemkevych, M. Internet Encyclopedia of Ukraine. Mode of access: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CH%5CShlemkevychMykola.htm (access: 25.03.2019).
 • Shlemkevych, M. (1956). Halychanstvo [Galicianness]. New York–Toronto: Kliuchi.
 • Shlemkevych, M. (1958). Verkhy zhyttia i tvorchosti [Rise of Life and Creativity]. New York–Toronto: Kliuchi.
 • Shlemkevych, M. (1961). Natsionalnyi kharakter (Dumky iz pryvodu dumok d-ra B. Tsymbalistoho) [National character (Thoughts on the thoughts of Dr. B. Tsymbalistyi)]. Lysty do Pryiateliv [The Letters to the Friends], 3–4(97–98), Ch. 9.
 • Shlemkevych, M. (1992a). Dusha i pisnia [Soul and song]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Shlemkevych, M. (1992b). Zahublena ukrainska liudyna [The Lost Ukrainian Man]. Kyiv: Feniks.
 • Shlemkevych, M. (1958). Pochuttia menshetsinnosty [Feeling of lesser value]. Lysty do Pryiateliv [The Letters to the Friends], 4(62), Ch. 6.
 • Simpson, E. (2012). Good Lives and Moral Education. New York: Peter Lang Inc.
 • Sribnyi, R. (1961). „Serdyteˮ – „netsikaveˮ – „tverezeˮ [“Angry” – “uninteresting” – “sober”]. Lysty do Pryiateliv [The Letters to the Friends], 3–4(97–98), Ch. 9.
 • Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement. 26th edition. The Higher Learning Commission.
 • Tsymbalistyi, B. (1967). Paranoidnyi styl sered ukraintsiv [Paranoid style among Ukrainians]. Lysty do Pryiateliv [The Letters to the Friends], 165–167, Ch. 15.
 • Tsymbalistyi, B. (1992). Rodyna i dusha narodu [Family and soul of the people]. In: V. Khramova (ed.), Ukrainska dusha [Ukrainian Soul]. Kyiv: Feniks.
 • Vashchenko, H. (1976). Vykhovnyi ideal [Educational ideal]. Zapysky Vykhovnyka [Notes of the Educator], 2–3–4.
 • Vyshnevskyi, O.(2006). Suchasne ukrainske vykhovannia. Pedahohichni narysy [Modern Ukrainian Education. Pedagogical Essays]. Lviv: Lvivskyi oblasnyi naukovo-metodychnyi instytut osvity; Lvivske oblasne pedahohichne tovarystvo im. H. Vashchenka.
 • Yevtukh, V.B. (2003). Etnos [Ethnos]. In: V.B. Yevtukh, V.P. Troshchynskyi (eds.), Etnosotsiolohiia: terminy i poniattia: navch. posib. [Ethnosociology: Terms and Concepts: Teaching Manual]. Kyiv: Feniks.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_171-182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.