PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Technologia zorientowana na praktykę dla przedsiębiorczej kompetencji rozwoju Masters in Business Administration

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the problem of training Master in Business Administration in the field of entrepreneurship; there are groups of learning technologies that effectively form the Masters’ entrepreneurial competence. Entrepreneurship is considered to be a business activity based on selfsupport. It deals with the production of vital product or service using innovative solutions that transform the public service or economic tools of its implementation for the public. The Skoll Foundation offers the following definition: “Entrepreneurs are society’s change agents, creators of innovations that alter the status quo and change the world for the better”. The authors proved that cultural and professional competence in the field of entrepreneurship forms best with interactive technologies of teaching (research learning technology, project-based learning technology, projection learning, which are common in Europe and the USA). These learning technologies, in contrast to the dominant lecture-seminar system of training Master in Business Administration, make a student an active participant of the learning process, a researcher.
PL
Artykuł dotyczy problemu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości Master of Business Administration. Istnieją grupy technologii uczenia się, które skutecznie kształtują kompetencje Masters w dziedzinie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość uznaje się za działalność gospodarczą opartą na zasadzie samonośnej. Zajmuje się ona produkcją znaczącego produktu lub usługi z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, które przekształcają usługę publiczną lub mechanizmy ekonomiczne jej wdrożenia dla społeczeństwa. Fundacja Skoll zaproponowała frazę: „przedsiębiorcy – agenci zmian społecznych, twórcy innowacji, które przełamują status quo i zmieniają świat na lepsze”. W opracowaniu zaprezentowano, że ogólna kompetencja kulturowa i zawodowa w dziedzinie przedsiębiorczości najlepiej pasuje do interaktywnych technologii nauczania (badania w zakresie technologii uczenia się, projektowanie technologii uczenia się, edukacja projekcyjna wspólna dla Europy i USA). Wskazane technologie edukacyjne, w przeciwieństwie do dominującego systemu wykładowo-seminaryjnego dla Master in Business Administration, sprawiają, że uczeń jest aktywnym uczestnikiem nauki, badaczem.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
  • Bettis, R., Friga, P., Sullivan, R. (2003). Changes in graduate management education and new business school strategies for the 21 st century. Academy of Management Learning and Education, 2(3).
  • Dixon-Fowler, H., Slater, D. (2010). The future of the planet in the hands of MBAs: an examination of CEO MBA education and corporate environmental performance. Academy of Management Learning & Education, 9(3).
  • Khyzrych, R., Pyters, M. (1993). Predprinimatelstvo ili kak zavesty sobstvennoe delo i dobitsia uspekha [Entrepreneurship or How to Start Your Own Business and Succeed]. Moskva: Prohress-Unyvers.
  • Lazur, P. (2016). Istorychna evolyutsiia fenomena pidpryiemnytstva ta yoho naukovo-ekonomichni interpretatsii [Historical Evolution of the Phenomenon of Entrepreneurship and Its Scientific and Economic Interpretations]. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_6/285_Lazur_16_6.pdf (access: 20.04.2018).
  • Montgomery, D., Ramus, C. (2011). Calibrating MBA job preferences for the 21st century. Academy of Management Learning and Education, 10(1).
  • Muraviev, A., Ihnatiev, A., Krutyk, A. (2001). Predprynymatelstvo [Entrepreneurship]. SPb.: Lan.
  • Pobirchenko, N. (2012). Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii shkoli: teoretychnyi aspekt, Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny [Competency Approach in Higher School: Theoretical Aspect, Uman Pavlo Tychyna State Pedagogical University]. Mode of access: http://advancedscience.org/2011/2/2011-01-02–083.pdf (access: 18.04.2018).
  • Pometun, O. (2004). Dyskusiia ukraiinskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennya kompetentnisnoho pidkhodu v ukrayinskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers on the introduction of a competence approach in Ukrainian education]. In: Ovcharuk O. (ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski perspektyvy [Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. Kyiv: K.I.S.
  • Schlegelmilch Bodo, B., Thomas, H. (2011). The MBA in 2020: Will there still be one? Journal of Management Development, 30(5).
  • Simpson, R. (2006). Masculinity and management education: Feminizing the MBA. Academy of Management Learning and Education, 5(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_69-76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.