PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Reforma edukacji dla dzieci niepełnosprawnych w nowoczesnej Ukrainie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article offers an analysis of the current state and trends of inclusive education in Ukraine. The subject of attention of the author is not only the educational policy in the country, the evolution of education for persons with violations of physical, mental, intellectual development and sensory impairments and the existing experience of inclusive educational practice, but also problems with the organization of domestic education at the present stage of its development. The author draws attention to possible threats to the organization of inclusive education in this state.
PL
W artykule przedstawiono analizę obecnego stanu i tendencji rozwoju edukacji włączającej na Ukrainie. Przedmiotem zainteresowania autora jest nie tylko polityka edukacyjna w kraju, ewolucja edukacji dla dzieci ze specyficznymi potrzebami w obszarze rozwoju psychofizycznego i istniejące doświadczenie integracyjnych praktyk edukacyjnych, lecz także problemy z organizacją edukacji narodowej na obecnym etapie jej rozwoju. Autor zwraca uwagę na możliwe zagrożenia w organizacji edukacji integracyjnej w tym państwie.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
References
 • Chepil, M. (2014). Pedahohichna personolohiia Halychyny mizhvoiennoho periodu: istoriohrafia problemy [Pedagogical personology of Galicia between the war period: historiography of the problem]. Pedahohichna teoriia i praktyka v konteksti intehratsiinykh protsesiv [Pedagogical theory and practice in the context of integration processes], 1.
 • Holova, N. (2012). Suchasnyi stan ta perspektyvnyi rozvytok systemy spetsialnoi osvity osib z obmezhenymy mozhlyvostiamy [The current state and perspective development of the system of special education for people with disabilities]. Pedahohichni nauky [Pedagogical Sciences], 62.
 • Kolupayeva, A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy: monohrafia [Inclusive Education: Realities and Perspectives: Monograph]. Kyiv: Sammit-Knyha.
 • Kuzava, I. (2013). Modeli rozvytku inkliuzyvnoi osvity: teoretychnyi aspekt [Models of inclusive education development: The theoretical aspect]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohi [Pedagogical Sciences: Theory, History and Innovation Technology], 27.
 • Malofeev, N. (2008). Bazovyie modeli integrirovannogo obucheniya [Basic models of integrated learning]. Defektologiya [Defectology], 1, 71–78.
 • Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of education in Ukraine] (2016). Kyiv: Vydavnytstvo Pedahohichna dumka.
 • Pokas, V. (1999). Sotsialno-pedahohichni osnovy stanovlennia ta rozvytku zahalnoosvitnikh shkilinternativ v Ukraini [Socio-Pedagogical Bases of the Formation and Development of GeneralEducation Boarding Schools in Ukraine]. Kyiv: Instytut APN.
 • Shmatko, N. (1999). Dlya kogo mozhet byit effektivnyim integrirovannoe obuchenie [For whom integrated training can be effective]. Defektologiya [Defectology], 1, 41–46.
 • Suprun, M. (2005). Korektsiine navchannia uchniv dopomizhnykh zakladiv osvity: vytoky, stanovlennia ta rozvytok (druha polovyna ХІХ – persha polovyna ХХ st.) [Correctional Study of Students of Auxiliary Educational Institutions: Origins, Formation and Development (the Second Half of the 19th and the First Half of the 20th Century)]. Kyiv: Vydavnytstvo PALYVODA.
 • Yarmachenko, M. (1975). Istoriia surdopedahohiky [History of Surdopedagogy]. Kyiv: Vydavnytstvo Vyshcha shkola.
 • Zakon (2017). Zakon «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» vid № 2249-VII 19.12.17. [The Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine”]. Mode of access: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2249-19 (access: 20.04.2018).
 • Zasenko, V. (2004). Stan i priorytety rozvytku spetsialnoi osvity. Suchasni tendentsii rozvytku spetsialnoi osvity [Status and Priorities of Special Education Development]. Kyiv: Vydavnytstvo Naukovyi svit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_7-18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.