PL EN


2019 | 32 | 1 |
Article title

Formy przygotowania pedagogicznego nauczycieli szkół wyższych na studiach magisterskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem of improving the form of future teachers’ preparation of higher education within master’s degree studies in the context of principles of Bologna Convention is analyzed through the prism of the modular and self-organizational approach. Conditions for the design of modern kinds of lectures (lecture with planned mistakes, lecture-dispute, and problem lecture), practical classes, independent study, conferences, and business games are considered.
PL
Problem poprawy form przygotowania przyszłych licealistów w warunkach magisterium w kontekście zasad Deklaracji Bolońskiej jest w artykule analizowany przez pryzmat modularnego i samoorganizującego się podejścia. Uwzględniono warunki projektowania współczesnych rodzajów wykładów (wykład z planowanymi błędami, wykład-spór, wykład problemowy), zajęć praktycznych, pracy niezależnej, konferencji, gier biznesowych.
Year
Volume
32
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-09-25
Contributors
author
References
 • Francuz, W.M. (1995). Dydaktyka przedmiotów zawodowych. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Lebedyk, L. (2008). Modernizatsiia form pedahohichnoi pidhotovky mahistriv ekonomiky (na prykladi vyvchennia kursu „Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses”) [Modernization of forms of pedagogical preparation of masters of economic study (on the example of studying the course “Higher education of Ukraine and the Bologna Process”)]. Innovatsiini tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi vchytelia trudovoho navchannia: problemy teorii i praktyky [“Innovative technologies in the professional training of the teacher of labor education: the problem of theory and practice]. Poltava: Vydavnytstvo «ASMI».
 • Lebedyk, L. (2015). Perspektyvy udoskonalennya form pidhotovky vykladachiv vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury [The prospect of improving the forms of teachers training of higher education within master’s degree studies]. In: M. Vasylyeva (ed.) Pidhotovka sotsialnoho pedahoha na zasadakh partnerstva: materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 24 lystopada 2015 roku [Preparation of a social teacher on the basis of partnership: materials of the scientifi and practical conference November 24, 2015]. Kharkiv: KHNPU imeni H.S. Skovorody.
 • Lebedyk, L. (2016). Udoskonalennya form pidhotovky vykladachiv vyshchoyi shkoly v umovakh mahistratury [Improvement of the forms of teachers training of higher education within master’s degree studies]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences], 5.
 • Poyasok, T. (2004). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fiansovo-ekonomichnoho profiiu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Psychosocial and Pedagogical Training of Future Specialists of Financial and Economic Profie in Higher Educational Institutions], Kyiv: In-t pedahohiky i psykholohii prof. osvity APN Ukrainy.
 • Pro vyshchu osvitu [About Higher Education], Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII [Law of Ukraine, 01.07.2014 № 1556-VII]. Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (access: 10.05.2018).
 • Rae, L. (2006). Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków: Ofiyna Ekonomiczna.
 • Strelnikov, V. (2004). Sotsialno-psykholohichnyi treninh u formi dilovoi hry – efektyvna tekhnolohiia navchannia u vyshchii shkoli [Socio-psychological training in the form of a business game – an effective technology of teaching in high school]. Novi tekhnolohii navchannia [New Learning Technologies], 38.
 • Strelnikov, V. (2006). Proektuvannia profesiino-oriientovanoi dydaktychnoi systemy pidhotovky bakalavriv ekonomiky [Designing a Professionally Oriented Didactic System for Bachelors Training of Economic Study]. Poltava: RVTS PUSKU.
 • Strelnikov, V. (2016). Udoskonalennia form navchannia u suchasnii vyshchii shkoli: veryfiatsiia idei Mykhaila Ostrohradskoho [Improvement of the forms of study in modern high school: verifiation of the ideas of Mikhail Ostrogradskoho]. Imidzh suchasnoho pedahoha [Image of a Modern Educator], 6.
 • Strelnikov, V., Britschenko, I. (2013). Suchasni tekhnolohiyi navchannya u vyshchiy shkoli [Modern Technologies of Teaching in High School]. Poltava: PUET.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_1_89-98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.