PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Postrzeganie kultury kraju goszczącego przez studentów uczestniczących w programie Erasmus+ w świetle wzajemnych stereotypów – na przykładzie studentów z Polski i Czech

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polacy i Czesi, mimo że od wieków żyją obok siebie, nie są sobą nawzajem zainteresowani i mało wiedzą na swój temat. Brak wiedzy często jest uzupełniany stereotypami i uprzedzeniami, które od pokoleń są obecne w kulturach obu narodów. Potwierdzają to w pewnym stopniu badania przeprowadzone wśród studentów z Polski i Czech wyjeżdżających do sąsiedniego kraju w ramach programu Erasmus+ na studia prowadzone na uczelni zagranicznej.
EN
Poles and Czechs, despite the fact that they have been living side by side for centuries, are not interested in the neighbor and know little about each other. Lack of knowledge is often supplemented by stereotypes and prejudices that have been present in the cultures of both nations for generations. This is confirmed to a certain extent by studies carried out among students from Poland and the Czech Republic leaving to a neighboring country as part of the Erasmus+ Programme to study at a foreign university.
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Baron, R. (2008). Wokół stereotypów Czechów i Polaków. Wschodnioznawstwo, (2), 135–152.
 • Bartosik, B. (2017). Nie śmiejmy się z Czechów. Więź, 23.09.2017, http://wiez.com.pl/2017/09/29/nie-smiejmy-sie-z-czechow (dostęp: 10.04.2019).
 • Chlewiński, Z. (1992). Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna. W: Z. Chlewiński, I. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia (T. 1; s. 7–28). Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Czykwin, E. (1995). Podatność na uleganie stereotypom i uprzedzeniom narodowym. W: A. Sadowski (red.), Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Dębicki, M. (2010). Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu. Regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Falkowicz, S.M. (1995). Polski charakter narodowy w oczach Rosjan. Kształtowanie się narodowego stereotypu Polaka. Dzieje Najnowsze, (2), 43–58.
 • Floc’h, B. (2009). Erasmus – fabryka Europejczyków. 3.06.2009, www.voxeurop.eu/pl/content/article/16171-erasmus-fabryka-europejczykow (dostęp: 17.04.2018).
 • Hloušková, J. (1995). Portret Polaka w oczach Czecha. W: T. Walas (red.), Narody i stereotypy (s. 47–52). Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Keményová Z. (2012). Špatné jídlo z Polska nejde zastavit. Češi už ale zpozorněli. www.cukrar.cz/show.asp?id=1696 (dostęp: 3.06.2018).
 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. American Political Science Review, 16(3), 500–501.
 • Nekvalitních potravin z Polska přibývá! Podívejte se, kterým se vyhnout (2012). http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/na-vasi-strane/nekvalitnich-potravin-z-polska-pribyva-vime-ktere-to-jsou.html (dostęp: 2.06.2018).
 • Nowicka, E. (1991). Wprowadzenie. Inny jako obcy. W: Nowicka E. (red.), Religia a obcość (s. 9–25). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Váchal A. (2012). Zkažené jídlo z obchodů nemizí. Jen mění etiketu. www.metro.cz/zkazene-jidlo-z-obchodu-nemizi-jen-meni-etiketu-fr6-/praha.aspx?c=A120910_080114_co-se-deje_ava (dostęp: 2.06.2018).
 • Waszkielewicz, B. (2013). Jak Polak z Czechem? Wprost, 15.03.2003. www.wprost.pl/392013/Jak-Polak-z-Czechem (dostęp: 10.06.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_175-183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.