PL EN


2019 | 32 | 2 |
Article title

Kulturowy obraz mentalności trywialnej jako konstrukt cywilizacji technologicznego konsumpcjonizmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem podjętych badań była próba ukazania perspektywy tworzenia się nowego typu mentalności ludzkiej i ukazania okoliczności jej powstawania. Scharakteryzowane zmiany zarówno w perspektywie ideologicznej, jak i ekonomicznej powodują potrzebę głębokiego namysłu pedagogicznego w obszarze metodyki pracy z wychowankiem oraz przede wszystkim próby ujęcia aksjologicznego powstania nowej jakości mentalnej, która mimo że tkwi głęboko w lokalności, to ukierunkowana jest jednak na globalność. Perspektywa badań rodzi pytania o jakość owej egzystencji, celowość wychowania oraz bezpośredni wpływ kultury na socjalizację jednostki. Czy będzie się ona kierować tylko i wyłącznie w kierunku globalności? Czy sama unifikacja wystarczy, aby nadać jej sens? Czy może będzie wędrować po obrzeżach lokalności, wracając do dwudziestowiecznego obrazu zamknięcia w przesądach i ideologiach, archiwizując i powielając tym samym doświadczenie XX w.?
EN
The subject of the research was an attempt to show a perspective of formation of a new type of human mentality and show the circumstances leading to its origin. From the ideological and economic perspective, the above-mentioned changes necessitate profound pedagogical consideration, not only in the area of methodology of work with the student but, above all, in the axiological sphere, focusing on emergence of new quality of mentality, which is on the one hand rooted in locality but on the other hand aiming at globality. Such a research perspective opens questions of quality of this new existence, of educational goal and of a direct influence of culture on the individual’s social life. Will this new existence be based solely on globality? Will mere unification be enough to give it any purpose or will it meander at the border of locality, returning to the 20th-century’s image of confinement to prejudices and ideologies, only archiving and copying the experiences of the twentieth century?
Year
Volume
32
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-31
Contributors
References
 • Baudrillard, J. (1997). Precesja symulakrów. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 175–189). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.
 • Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 • Bauman, Z., (2004). Wiek kłamstwa, wywiad z Jackiem Żakowskim. Polityka, (50), 3–9.
 • Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.
 • Böhme, G. (1998). Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Warszawa: PAN.
 • Böhme, H. (2001). O niewyobrażalności teraźniejszości i o przyszłym miejscu człowieka. W: E. Schutz (red.), Kultura techniki (s. 476–494). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Bubner, R. (2005). Doświadczenie estetyczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Featherstone, M. (1997). Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 299–332). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Gaik, B. (2011). Pedagogika postmodernistyczna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 376–381). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Gaik, B. (2016). Prawda, nauka, człowiek. Ponowoczesna perspektywa pedagogiczna. Siedlce: Wydawnictwo UPH.
 • Jameson, F. (1996). Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 190–213). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
 • Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Kraków: Platan.
 • Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.
 • Todorov, T. (2001). Ni banalisation ni sacralisation: du bon et du mauvais usage de la memoire. Le Monde diplomatique, (4), 10–11.
 • Virilio, P. (2006). Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Žižek, S. (2008). W obronie wielkich spraw. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_2_33-42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.