PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Neoliberalne zagrożenia rozwoju zawodowego nauczycieli – ujęcie problemu w perspektywie edukacji dla bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy neoliberalnych zagrożeń rozwoju zawodowego nauczycieli jako jednej z grup zawodowych. Zagrożenia mają charakter niemilitarny, ich geneza tkwi w założeniach neoliberalizmu jako ideologii społecznej oraz w konstruowanym w myśl tych założeń ładzie społeczno-gospodarczym zwanym kulturą neoliberalną lub wolnym rynkiem. Całość problemu została osadzona w kontekście edukacji dla bezpieczeństwa rozumianej jako pole pedagogicznej i humanistycznej refleksji naukowej nad istotą i uwarunkowaniami bezpieczeństwa.
EN
This article deals with neoliberal threats to the professional development of teachers as one of the professional groups. These threats have of non-military nature, their origin lies in the assumptions of neoliberalism as an ideology and constructed in accordance with these assumptions a socio-economic order called “the neoliberal culture” or “the free market”. The problem was embedded in the context of education (pedagogy) for safety, understood as the pedagogical field and humanistic scientific reflection on the essence and conditions of security.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
author
References
 • Chmielecki, M. (2016). Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole wyższej – zagrożenia, wyzwania, szanse. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 1(102), 47–57.
 • Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. W: K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej (s. 35–47). Warszawa: AON.
 • Dróżka, W. (2016). Życie wartościowe według nauczycieli: porównanie pokoleniowe i epokowe. Forum Oświatowe, 28(2), 257–280.
 • Futyma, S. (2002). Wolnego rynku implikacje dla edukacji. Toruń–Poznań: Edytor.
 • Kołodziejczyk, K. (2009). Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny. Zeszyty Naukowe WOSWL, (1), 134–143.
 • Kunikowski, J. (2013). Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH.
 • Kunikowski, J., Araucz-Boruc, A., Wierzbicki, G. (2018). Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce: UPH.
 • Lewowicki, T. (2003). Filozofia i pedagogika. Tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną. W: M. Dudzikowa (red.), Colloquia Communia. Filozofia pedagogice, pedagogika filozofii (s. 17–24). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: „Pax”.
 • Męczkowska-Christiansen, A. (2010). Neoliberalizm i edukacja ku nieodpowiedzialności. W: M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy (s. 79–95). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pedagogika. Leksykon PWN. (2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rutkowiak, J. (2007). Jednostka w projekcje ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznienie edukacji. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna. Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”.
 • Stępień, R. (1997). Załamanie i odnowa edukacji obronnej – sens nowych perspektyw myślenia. W: E. Jeziorowski, M. Magoń (red.), Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Arcanus.
 • Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i moralność: przemieszanie dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, (nr specjalny), 165–192.
 • Szmyd, J. (2003). Filozofowanie użyteczne. Studia z filozofii praktycznej. Bydgoszcz–Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Szymański, M.J. (2004). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: IBE.
 • Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Śliwerski, B. (2012). Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Świniarski, J. (2006). O przemianie filozoficznych podstaw wychowania obronnego. Od koncepcji szkolenia wojskowego do edukacji dla bezpieczeństwa. W: B. Wiśniewski, W. Fehler (red.), Edukacja obronna społeczeństwa (s. 43–58). Białystok: Prymat
 • Wiłkomirska, A. (1997). Przekonania społeczno-polityczne nauczycieli państwowych i społecznych szkół warszawskich. Kultura i Edukacja, (3/4), 135–138.
 • Włodarczyk, M.T. (2011). Neoliberalizm oczami jego krytyków. O prymacie niewiedzy i ideologii nad zasadami naukowego poznania. Pobrane z: http://www.tep.org.pl/publications/show/64 (dostęp: 3.09.2011).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_135-149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.