PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Orthorexia nervosa: definicje, kryteria, klasyfikacje – kontrowersje i rozbieżności w wynikach badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ortoreksja (orthorexia nervosa – ON) to stosunkowo nowe zjawisko, opisywane jako fiksacja na spożywaniu zdrowej żywności. Ze względu na skalę żywieniowych restrykcji oraz znaczące konsekwencje, obejmujące zarówno problemy w sferze somatycznej, jak i zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego, od ponad dekady trwa naukowa debata mająca na celu rozstrzygnięcie statusu ortoreksji. W niniejszym artykule dokonano podsumowania dotychczasowych rozważań dotyczących ON, ze szczególnym uwzględnieniem doniesień empirycznych. Opisano dominujące kierunki badań, wskazując na rozbieżności w ich wynikach.
EN
Orthorexia (orthorexia nervosa – ON) is a relatively new phenomenon, so far described as a fixation on eating healthy and proper food. Due to the scale of nutritional restrictions and significant consequences, which include somatic problems and psychosocial disorders, a scientific debate has been going on for over a decade to resolve the status of orthorexia. This article summarizes the previous considerations regarding ON, with particular emphasis on empirical reports. The dominant directions of research have been described, indicating discrepancies in their results.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Arusoğlu, G., Kabakci, E., Köksal, G., Merdol, T.K. (2008). Orthorexia nervosa and adaptation of ORTO-11 into Turkish. Turkish Journal of Psychiatry, 19(3), 283–291.
 • Babicz-Zielińska, E., Wądołowska, L., Tomaszewski, D. (2013). Eating Disorders: Problems of Contemporary Civilisation – A Review. Polish Journal of Food and Nutricion Sciences, 63(3), 133–146, DOI: https://doi.org/10.2478/v10222-012-0078-0.
 • Barnes, M.A., Caltabiano, M.L. (2017). The interrelationship between orthorexia nervosa, perfectionism, body image and attachment style. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(1), 177–184, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-016-0280-x.
 • Barrada, J.R., Roncero, M. (2018). Bidimensional Structure of the Orthorexia: Development and Initial Validation of a New Instrument. Annales de Psicologia, 34(2), 283–291, DOI: https://doi.org/10.6018/analesps.34.2.299671.
 • Barthels, F., Meyer, F., Pietrowsky, R. (2015). Orthorexic eating behaviour. A new type of disordered Eating. Ernährungs Umschau, 62(10), 568–573.
 • Barthels, F., Meyer, F., Huber, T., Pietrowsky, R. (2017). Orthorexic eating behaviour as a coping strategy in patients with anorexia nervosa. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(2), 269–276, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-016-0329-x.
 • Bratman, S., Knight, D. (2000). Health Food Junkies: Orthorexia Nervosa: Overcoming the Obsession with Healthful Eating. New York: Broadway.
 • Brytek-Matera, A. (2012). Orthorexia nervosa – An eating disorder, obsessive-compulsive disorder or disturbed eating habit? Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1(1), 55–60.
 • Brytek-Matera, A., Krupa, M., Poggiogalle, E., Donini, L.M. (2014). Adaptation of the ORTHO-15 test to Polish women and men. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 19(1), 69–76, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-014-0100-0.
 • Brytek-Matera, A., Donini, L.M., Krupa, M., Poggiogalle, E., Hay, P. (2015). Orthorexia nervosa and self-attitudinal aspects of body image in female and male university students. Journal of Eating Disorders, 3(1), 1–8, DOI: https://doi.org/10.1186/s40337-015-0038-2.
 • Brytek-Matera, A., Fonte, M.L., Poggiogalle, E., Donini, L.M. Cena, H. (2017). Orthorexia nervosa: relationship with obsessive-compulsive symptoms, disordered eating patterns and body uneasiness among Italian university students. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(4), 609–617, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-017-0427-4.
 • Brytek-Matera, A., Gramaglia, C., Gambaro, E., Delicato, C., Zeppegno, P. (2018). The psychopathology of body image in orthorexia nervosa. Journal of Psychopathology, 24, 122–140.
 • Cena, H., Barthels, F., Cuzzolaro, M., Bratman, S., Brytek-Matera, A., Dunn, T., …, Donini, L.M. (2018). Definition and diagnostic criteria for orthorexia nervosa: a narrative review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(2), 209–246, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-018-0606-y.
 • Chard, C.A., Hilzendegen, C., Barthels, F., Stroebele-Benschop, N. (2018). Psychometric evaluation of the English version of the Düsseldorf Orthorexie Scale (DOS) and the prevalence of orthorexia nervosa among U.S. students sample. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(2), 275–281, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-018-0570-6.
 • Dell’Osso, L., Abelli, M., Carpita, B., Pini, S., Castellini, G., Carmassi, C., Ricca, V. (2016). Historical evolution of the concept of anorexia nervosa and relationships with orthorexia nervosa, autism and obsessive-compulsive spectrum. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 1651–1660, DOI: https://doi.org/10.2147/NDT.S108912.
 • Depa, J., Schweizer, J., Bekers, S.K., Hilzendegen, C., Stroebele-Brnschop, N. (2017). Prevalence and predictors of orthorexia nervosa among German students using the 21-item-DOS. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(1), 193–199, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-016-0334-0.
 • Dittfeld, A., Koszowska, A., Fizia, K., Ziora, K. (2013). Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 67(6), 393–399.
 • Dittfeld, A., Gwizdek, K., Jagielski, P., Brzęk, J., Ziora, K. (2017). A Study on the relationship between orthorexia and vegetarianism using the BOT (Bratman Test for Orthorexia). Psychiatria Polska, 31(6), 1133–1144, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75739.
 • Donini, M., Marsili, D., Graziani, M.P., Imbriale, M., Cannella, C. (2004). Orthorexia nervosa: A preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 9(2), 151–157, DOI: https://doi.org/10.1007/bf03325060.
 • Donini, M., Marsili, D., Graziani, M.P., Imbriale, M., Cannella, C. (2005). Orthorexia nervosa: validation of a diagnosis questionnaire. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 10(2), 28–32, DOI: https://doi.org/10.1007/BF03327537.
 • Dunn, T.M, Bratman, S. (2016). On orthorexia nervosa: A review of the literature and proposed diagnostic criteria. Eating Behaviors, 21, 11–17, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.12.006.
 • Fidan, T., Ertekin, V., Işikay, S., Kirpinar, I. (2010). Prevalence of orthorexia among medical students in Erzurum, Turkey. Comprehensive Psychiatry, 51(1), 49–54, DOI: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2009.03.001.
 • Gillberg, I.C., Billstedt, E., Wentz, E., Anckarsäter, H., Råstam, M., Gillberg, C. (2010). Attention, executive function and mentalizing in anorexia nervosa eighteen years after onset of eating disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32(4), 358–365, DOI: https://doi.org/10.1080/13803390903066857.
 • Gubiec, E., Stetkiewicz-Lewandowicz, A., Rasmus, P., Sobów, T. (2015). Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 95–100, DOI: https://doi.org/10.5604/20834543.1142367.
 • Haman, L., Barker-Ruchti, N., Patriksson, G., Lindgren, E.C. (2015). Orthorexia nervosa: An integrative literature review of a lifestyle syndrome. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 10(1), DOI: https://doi.org/10.3402/qhw.v10.26799.
 • Hayatbini, N., Oberle, C.D. (2019). Are orthorexia nervosa symptoms associated with cognitive Inflexibility? Psychiatry Research, 271, 464–468, DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.017.
 • Janas-Kozik, M., Zejda, J., Stochel, M., Brożek, G., Janas, A., Jelonek, I. (2012). Ortoreksja – nowe rozpoznanie? Psychiatria Polska, 46(3), 441–450.
 • Kałędkiewicz, E., Doboszyńska, A. (2013). Ortoreksja na tle innych zaburzeń odżywiania. Forum Medycyny Rodzinnej, 7(6), 307–315.
 • Kędra, E., Pietras, J. (2011). Zaburzenia odżywiania – znak naszych czasów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 530–534.
 • Koven, N.S., Abry, A.W. (2015). The clinical basis of orthorexia nervosa: Emerging perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 385–394, DOI: https://doi.org/10.2147/NDT.S61665.
 • Łucka, I., Janikowska-Hołoweńko, D., Domarecki, P., Plenikowska-Ślusarz, T., Domarecka, M. (2018). Ortoreksja – oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych? Psychiatria Polska, (97), 1–12.
 • Marazziti, D., Presta, S., Baroni, S., Silvestri, S., Dell’Osso, L. (2014). Behavioral addictions: a novel challenge for psychopharmacology. CNS Spectrums, 19(6), 486–495, DOI: https://doi.org/10.1017/S1092852913001041.
 • Michalska, A., Szejko, N., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2016). Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się – subiektywny przegląd. Psychiatria Polska, 50(3), 497–507, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/59217.
 • Michalska, P., Kukuła, D. (2017). Healthism – kult zdrowia czy współczesne zagrożenie behawioralne? W: M. Maciąg, K. Maciąg (red.), Zagrożenia i problemy cywilizacyjne XXI w. – przegląd i badania (s. 7–17). Lublin: Wydawnictwo Tygiel.
 • Missbach, B., Hinterbuchinger, B., Dreiseitl, V., Zellhofer, S., Kurz, C., König, J. (2015). When eating right, is measured wrong! A validation and critical examination of the ORTO-15 questionnaire in German. PloS One, 10(8), 1–15, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135772.
 • Missbach, B., Dunn, T.M., König, J.S. (2017). We need new tools to assess Orthorexia Nervosa. A commentary on “Prevalence of Orthorexia Nervosa among College Students Based on Bratman’s Test Associated Tendencies”. Appetite, 108, 521–524, DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.07.010.
 • Moroze, R.M., Dunn, T.M., Holland, J.C., Yager, J., Weintraub, P. (2015). Microthinking about micronutrients: A case of transition from obsessions about healthy eating to near-fatal “orthorexia nervosa” and proposed diagnostic criteria. Psychosomatics, 56(4), 397–403, DOI: https://doi.org/10.1016/j.psym.2014.03.003.
 • Oberle, C., Lipschuetz, S. (2018). Orthorexia symptoms correlate with perceived muscularity and body fat, not BMI. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 23(2), 363–368, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-018-0508-z.
 • Park, S.W., Kim, J.Y., Go, G.J., Jeon, E.S., Pyo, H.J., Kwon, Y.J. (2011). Orthorexia nervosa with hyponatremia, subcutaneous emphysema, pneumodiastimum, pneumothorax, and pancytopenia. Electrolytes & Blood Pressure, 9(1), 32–37, DOI: https://doi.org/10.5049/EBP.2011.9.1.32.
 • Poyraz, C.A., Tüfekçioğlu, E.Y., Özdemir, A., Baş, A., Kani, A.S., Erginöz, E., Duran, A. (2015). Relationship between Orthorexia and Obsessive-Compulsive Symptoms in Patients with Generalised Anxiety Disorder, Panic Disorder and Obsessive Compulsive Disorder. Yeni Symposium, 53(4), 22–26, DOI: https://doi.org/10.5455/NYS.20160324065040.
 • Rangel, C., Dukeshire, S., MacDonald, L., (2012). Diet and anxiety. An exploration into the Orthorexic Society. Appetite, 58(1), 124–132, DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.08.024.
 • Roncero, M., Barrada, J.R., Perpiñá, C. (2017). Measuring Orthorexia Nervosa: Psychometric Limitations of the ORTO-15. The Spanish Journal of Psychology, 20, DOI: https://doi.org/10.1017/sjp.2017.36.
 • Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka. Warszawa: Fundacja Praesterno.
 • Rudolph, S. (2018). The connection between exercise addiction and orthorexia nervosa in German fitness sports. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 23(5), 581–586, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-017-0437-2.
 • Rzońca, E., Bień, A., Iwanowicz-Palus, G. (2016). Zaburzenia odżywiania – problem wciąż aktualny = Eating disorders – an ongoing problem. Journal of Education, Health and Sport, 6(12), 267–273.
 • Saddichha, S., Babu, G.N., Chandra, P. (2012). Orthorexia nervosa presenting as prodrome of schizophrenia. Schizophrenia Research, 134(1), 110, DOI: https://doi.org/10.1016/j.schres.2011.10.017.
 • Segura-Garcia, C., Ramacciotti, C., Rania, M., Aloi, M., Caroleo, M., Bruni, A., De Fazio, P. (2015). The prevalence of orthorexia nervosa among eating disorder patients after treatment. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 20(2), 161–166, DOI: https://doi.org/10.1007/s40519-014-0171-y.
 • Stochel, M., Janas-Kozik, M., Zejda, J.E., Hyrnik, J., Jelonek, I., Siwiec, A. (2015). Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15–21 lat. Psychiatria Polska, 49(1), 119–134, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/25962.
 • Tremelling, K., Sandon, L., Vega, G.L., McAdams, C.J. (2017). Orthorexia Nervosa and Eating Disorder Symptoms in Registered Dietitian Nutritionists in the United States. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(10), 1612–1617, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.05.001.
 • Zamora, M.L.C., Bonaechea, B.B., Sánchez, F.G., Rial, B.R. (2005). Orthorexia nervosa. Anew eating behavior disorder? Actas Españolas de Psiquiatría, 33(1), 66–68.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_169-180
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.