PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Prawo do miasta i zarządzanie miejskimi przestrzeniami przez nieformalne grupy i gangi młodzieżowe w świetle koncepcji reżimów miejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o kwestię, którą po raz pierwszy w literaturze poruszył Henri Lefebvre, mianowicie o to, kto ma prawo do miasta. W tym celu autorka sięgnęła do teorii reżimów miejskich oraz zeszła głęboko w przestrzenie, o których oficjalne grupy interesów w mieście jeśli myślą, to jedynie w kontekście wykluczenia i pozbycia się lub w procesie gentryfikacji wykorzystania do własnych celów. Okazuje się, że oprócz tych oficjalnych grup istnieją w mieście bardzo aktywne grupy, choć ich aktywność często ma miejsce na granicy prawa lub jest z nim niezgodna. Pomimo tego faktu odgrywają one ważną rolę w rozgrywających się na terenie miast grach o wpływy oraz uważają, że mają pełne prawo do miasta, z którym się mocno utożsamiają, którego przestrzenią zarządzają i o którego przestrzeń walczą, kierując się zasadami drugiego życia miasta. Zasady te wbrew powszechnym opiniom pełnią ważną funkcję dotyczącą bezpieczeństwa miejskich przestrzeni.
EN
The purpose of this article was to attempt to answer the question about the issue that Henri Lefebvre raised for the first time in literature, namely who has the right to the city. To this end, the author drew on the theory of urban regimes and went deep into the spaces that official interest groups in the city, if they think, are only in the context of exclusion and getting rid of or in the process of gentrification of use for their own purposes. It turns out that in addition to these official groups, there are very active groups in the city, although their activity often takes place on the border of the law or is incompatible with it. Despite this fact, they play an important role in the influence games taking place in cities and believe that they have full right to the city with which they strongly identify, whose space they manage and for which space they are fighting, guided by the principles of the city’s second life. Contrary to popular belief, these principles play an important role in the security of urban spaces.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Balbo, M. (1993). Urban Planning and the Fragmented City of Developing Countries. Third World Planning Review, (1), 23–25, DOI: https://doi.org/10.3828/twpr.15.1.r4211671042614mr.
 • Barber, B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 • Cox, K.R., Mair A. (1991). From localised social structures to localities as agents. Environment and Planning, 23(2), 197–213, DOI: https://doi.org/10.1068/a230197.
 • Czekaj, K. (2007). Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
 • Domański, H. (2002). Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych. Warszawa: Instytut Praw Publicznych.
 • Drabik, L., Sobol, E. (red.). (2014). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Flis, J. (1985). Szkolny słownik geograficzny. Warszawa: WSiP.
 • Goffman, E. (2008). Zachowanie w miejscach publicznych. Warszawa: PWN.
 • Hardin, R. (1989). Political obligation. W: A. Hamlin, Ph. Pettit (eds.), The Good Polity. Normative Analysis of the State (s. 103–119). Oxford: Blackwell.
 • Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana.
 • Kuczkowski, M. (2003). Przemoc w polskim hip-hopie na przykładzie płyty „Skandal” zespołu Molesta. Przegląd Socjologiczny, 1(52), 105–134.
 • Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville. Paris: Éditions Anthropos.
 • Lefebvre, H. (1996). Writings on Cities. Oxford: Malden.
 • Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, (5). Pobrane z: http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sensu/14.Lefebvre.pdf (dostęp: 12.02.2018).
 • Leszczyński, R. (1998). Manifest blokersów. Gazeta Wyborcza, (2 września, Internetowe Archiwum).
 • Maciejewski, R. (2004). Hip-hop, czyli rewolucja jest blisko? Kultura Współczesna, 3(4), 176–189.
 • Marcuse, P. (2011). Rights in Cities and the Right to the City? W: A. Sugranyes, Ch. Mathivet (eds.), Cities for All: Proposals and Experiences Towards the Right to the City (s. 89–101). Santiago, Chile: Habitat International Coalition (HIC).
 • Michel, M. (2016). Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Park, R.E. (1925). Human Communities. The City and Human Ecology. New York: Free Press.
 • Park, R.E. (1967). On Social Control and Collective Behavior. Chicago.
 • Piotrowski, P. (2012). Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa: PWN.
 • Piskozub, P. (2018). Davida Harveya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji. Przegląd Administracji Publicznej, (2), 20–34.
 • Sagan, I. (2000). Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Sagan, I. (2017). Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Stoker, G. (1995). Regime theory and urban politics. W: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (eds.), Theories of Urban Politics (s. 54–71). London: Sage Publication.
 • Stone, C. (1988). Preemptive Power: Floyd Hunter’s “Community Power Structure” Reconsidered. American Journal of Political Science, 32(1), 82–104, DOI: https://doi.org/10.2307/2111311.
 • Stone, C. (1993). Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach. Journal of Urban Affairs, 15(1), 1–28, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.1993.tb00300.x.
 • Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Szczepański, M., Ślęzak-Tazbir, W. (2007). Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej (s. 29–52). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Thrasher, F.M. (1926). The Gang. Chicago.
 • Warzywoda-Kruszyńska, W. (red.). (1999). (Żyć) na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii.
 • Wirth, L. (1927). The Ghetto. Google eBook, DOI: https://doi.org/10.1086/214333.
 • World Charter for the Right to the City. Pobrane z: http://web.archive.org/web/20161101072422/http://urbanreinventors.net/3/wsf.pdf (dostęp: 12.02.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_181-195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.