PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci i młodzieży

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns considering the phenomenon of cyberagression in the context of the threat to the digital safety of children and youth. It is a problem that all people using the Internet must be aware of, including teachers, in order to be able to effectively implement actions enhancing the digital competence of the young generation. The main aim of the article was to present the scale of the cyberagression phenomenon, as well as to present research on the awareness of the occurrence of this problem among junior high school teachers from the city of Opole.
PL
Artykuł dotyczy rozważań nad zjawiskiem cyberagresji w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży. Jest to problem, którego muszą być świadome wszystkie osoby korzystające z internetu, w tym nauczyciele, aby mogli skutecznie realizować działania zwiększające kompetencje cyfrowe młodego pokolenia. Głównym celem opracowania było przedstawienie skali zjawiska cyberagresji oraz zaprezentowanie badań dotyczących świadomości występowania tego problemu wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu miasta Opole.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Aouil, B., Kajdasz-Aouil, M. (2015). Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji (s. 97–129). Toruń: WN UMK.
 • Drzymała, E., Maciąga, M.W. (2014). Cyberprzemoc – destrukcyjne zjawisko w cyberkulturze. W: M. Cywińska (red.), Problemy współczesnego dziecka (s. 55–67). Poznań: WN UAM.
 • Fenik, K. (2008). Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie. W: A. Jodko (red.), Tabu seksuologii. Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej (s. 135–144). Warszawa: Academica.
 • Fundacja Dzieci Niczyje (2013). Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych 2013. Pobrane z: https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf (dostęp: 18.06.2018).
 • Hermańczyk, H. (2017). Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych – doniesienia z badań. Edukacja – Technika – Informatyka, 8(1), 247–254, DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2017.1.34.
 • Jachyra, D. (2011). Trollowanie – antyspołeczne zachowania w internecie, sposoby wykrywania i obrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, (28), 253–261.
 • Kowalski, R.M., Limber, S.P., Agatson, P.W. (2012). Cyberbullying. Bullying in the Digital Age. London: Wiley-Blackwell.
 • NASK (2017). Raport z badania „Nastolatki 3.0”. Warszawa. Pobrane z: https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf (dostęp: 14.07.2019).
 • Ochwat, P. (2014). Happy slapping jako czynnik aktywizujący zachowania dysfunkcyjne młodzieży. Kultura – Media – Teologia, 18(3), 43–59.
 • Podlewska, J., Sobierajska, W. (2012). Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych. Doświadczenia Helpline.org.pl. W: Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół (s. 21–56). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Słomka-Michalak, K. (2010). Cyberprzemoc: przegląd badań. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie (s. 113–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szajda, A. (2014). Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego. Biuletyn Edukacji Medialnej, (2), 56–72.
 • Tokunaga, R. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014.
 • Wojtasik, Ł. (2009a). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. W: Ł. Wojtasik (red.), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne (s. 78–89). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Wojtasik, Ł. (2009b). Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 26(1), 7–11.
 • Wojtasik, Ł. (2014). Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 13(2), 79–98.
 • Wojtasik, Ł. (red.). (2012). Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_217-232
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.