PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Zagrożenia mediów społecznościowych w opinii studentów LAW – w świetle wyników badań własnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie charakterystyki mediów społecznościowych i wynikających z ich użytkowania zagrożeń, dokonanej przez studentów cywilnych i wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Autorzy zaprezentowali wyniki autorskiej ankiety, w której główny akcent został położony na charakterystykę relacji w sieci oraz zagadnienia cyberbezpieczeństwa. W badaniu wzięło udział 80 studentów. Wyniki badań przedstawiono w kontekście danych statystycznych polskiej populacji przedstawiających ogólne tendencje w pierwszym kwartale 2019 r.
EN
The aim of the article was to present the characteristics of social media and the threats arising from their use, made by civilian and military students of the Aviation Military Academy in Dęblin. The authors presented the results of their own survey, in which the main accent was placed on the characteristics of web relations and cyber security issues. In the study, took part 80 students. The results of the research were presented in the context of statistical data of the Polish population, presenting general trends in the first quarter of 2019.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • Andrzejewska, A. (2014). Stalking. W: J. Lizut (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni. Nowy program dla pracowników służb społecznych (s. 171–182). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Janusza Korczaka.
 • Bąk, A. (2016). Serwisy społecznościowe – efekt Facebooka i nie tylko. Media i Społeczeństwo, (6), 134–146.
 • Digital Poland (2019). Raport Hootsuite. We are social. Pobrane z: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-poland-january-2019-v01 (dostęp: 28.04.2019).
 • Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M. (i in.). (2018). Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka różnych pokoleń medialnych. Warszawa: Laboratorium Badań Medioznawczych.
 • Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.
 • Gülnar, B., Balci, S., Çakir, V. (2010). Motivations of Facebook, YouTube and Similar Web SitesUsers. Bilig, 54, 161–184.
 • IAB Polska (2016/2017). Prywatność w sieci. Raport z badań. Pobrane z: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/IAB_Polska_Prywatnosc_w_sieci_2016_2017_raport.pdf (dostęp: 30.04.2019).
 • Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68, DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
 • Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.
 • Makaruk, K. (2013). Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka, 12(1), 69–79.
 • Siuda, D., Grębosz, M. (2017). Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 48(2), 307–316, DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-26.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_233-248
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.