PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Kwestionariusz Nowej Perspektywy do pomiaru pozytywnych i negatywnych skutków traumy. Polska adaptacja Short Form of the Changes in Outlook Questionnaire

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania była adaptacja skróconej wersji kwestionariusza Changes in Outlook Questionnaire w wersji skróconej do oceny pozytywnych i negatywnych następstw dla zdarzenia traumatycznego. Właściwości psychometryczne kwestionariusza zbadano na próbie 369 osób (231 kobiet, 138 mężczyzn). Do oceny trafności narzędzia zastosowano Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń i Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju. Kwestionariusz prezentuje zadowalającą spójność wewnętrzną oraz trafność zbieżną i różnicową. Współczynnik alfa Cronbacha wynosi 0,85 dla skali zmian pozytywnych oraz 0,83 dla skali zmian negatywnych. Kwestionariusz składa się z 10 itemów ułożonych w 2 skalach.
EN
The aim of the study was to adapt the shortened version of the Changes in Outlook Questionnaire to measure both positive and negative changes following in the aftermath of adversity. Psychometrical characteristic of an instrument was examined in the study with 369 participants (231 females, 138 males). Impact of Event Scale-Revised and Posttraumatic Growth Inventory was used as tool for assessing validity. Questionnaire showed satisfactory internal consistency as well as convergent and divergent validity. Cronbach’s alpha is 0.85 for the positive changes scale and 0.83 for the negative changes scale. The instrument includes 10 items arranged in 2 scales.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
References
 • APA (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington: American Psychiatric Association.
 • APA (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington: American Psychiatric Association.
 • Borys, B. (2004). Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka. Psychiatria, 1(2), 97–105.
 • Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G. (2014). The Foundations of Posttraumatic Growth: An Expanded Framework. W: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (eds.), Handbook of Posttraumatic Growth: Research & Practice (s. 17–37). New Jersey: Mahwah.
 • Javidi, H., Yadollahie, M. (2012). Post-traumatic stress disorder. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, 3, 399–403.
 • Joseph, S., Williams, R., Yule, W. (1993). Changes in outlook following disaster: The preliminary development of a measure to assess positive and negative responses. Journal of Traumatic Stress, 6(2), 271–279, DOI: https://doi.org/10.1002/jts.2490060209.
 • Joseph, S., Linley, P.A., Shevlin, M., Goodfellow, B., Butler, L. (2006). Assessing positive and negative changes in the aftermath of adversity: A short form of the changes in outlook questionnaire. Journal of Loss and Trauma, 11(1), 85–99, DOI: https://doi.org/10.1080/15325020500358241.
 • Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym – polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6(1), 15–25.
 • Kessler, R.C., McGonagle, K.A., Zhao, S., Nelson, C.B., Hughes, M., Eshleman, S., … Kendler, K.S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: Results from the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry, 51(1), 8–19, DOI: https://doi.org/10.1001/archpsyc.1994.03950010008002.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7(4), 129–142.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2015). Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu – polska adaptacja the Event Related Rumination Inventory. Przegląd Psychologiczny, 58(3), 383–400, DOI: https://doi.org/10.1037/t62687-000.
 • Rosenman, S. (2002). Trauma and posttraumatic stress disorder in Australia: Findings in the population sample of the Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 38, 515–520.
 • Rzeszutek, M., Lis-Turlejska, M., Palich, H., Szumiał, S. (2018). Polska adaptacja narzędzia pomiaru ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji DSM-5: Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5). Psychiatria Polska, 52(3), 427–428, DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69218.
 • Skalski, S. (2018). Choroba jako źródło stresu. Wybrane koncepcje stresu psychologicznego i radzenia sobie ze stresem. W: K. Pujer (red.), Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia, konteksty, wyzwania (T. 3; s. 11–21). Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 • Sobolewski, A., Strelau, J., Zawadzki, B. (1999). Kwestionariusz Zmian Życiowych (KZŻ) – polska adaptacja kwestionariusza Recent Life Changes Questionnaire (RLCQ). Przegląd Psychologiczny, 42(3), 27–49.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The post-traumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Trauma Stress, 9(3), 455–471, DOI: https://doi.org/10.1002/jts.2490090305.
 • Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2007). Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniu traumatycznym. Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Terelak, J. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Zang, Y., Hunt, N.C., Cox, T., Joseph, S. (2012). Short form of the Changes in Outlook Questionnaire: Translation and validation of the Chinese version. Health and Quality of Life Outcomes, 10(41), DOI: https://doi.org/10.1186/1477-7525-10-41.
 • Zięba, M., Wawrzyniak, M., Świrkula, M. (2010). Skala Zmian Życiowych – narzędzie do pomiaru skutków krytycznych zdarzeń. Psychologia Jakości Życia, 9(1), 145–169.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_307-317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.