PL EN


2019 | 32 | 3 |
Article title

Ambiwalencja ulokowania bezpieczeństwa i zagrożenia w dyskursie nauk społecznych. Wybrane perspektywy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analiz było ulokowanie podejmowanych w narracji nauk społecznych refleksji dotyczących bezpieczeństwa oraz kryzysu, ryzyka i traumy w kontekście paradygmatu ambiwalencji. Ambiwalencja została przedstawiona jako element typowo występujący w symbolicznej przestrzeni nowoczesności i ponowoczesności, a tym samym jako nieodłączny element podejmowanych w ramach nauk społecznych studiów nad faktami społecznymi zaliczanymi do kategorii ryzyka i kryzysu.
EN
The main topic of analysis was status of risk and crisis in the chosen structures of social science theory. Analysis are enrooted mainly in the paradigm of ambivalence. Ambivalence was identified as an element typical for symbolic space of modernity and postmodernity. In this context, ambivalence is treated as an implicated element recognized in studies related to the risk and crisis.
Year
Volume
32
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-20
Contributors
author
References
 • Baudrillard, J. (2009). Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? Esej ostatni. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman, Z. (2009). Nowoczesność i zagłada. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bauman, Z., Tester, K. (2003). O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brown, P. (2014). Social theories of risks. W: A. Elliott (ed.), Routledge Handbook of Social and Cultural Theory (s. 154–174). London–New York: Routledge.
 • Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.
 • Comte, A. (2006). Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. W: P. Śpiewak (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów (s. 3–27). Warszawa: PWN.
 • Czerniak, S. (2006). Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku. Warszawa: IFiS PAN.
 • Durkheim, É. (2000) Zasady metody socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo PAN.
 • Hagstrom, W.O. (1964). Anomy in scientific communities. Social Problems, 12(2), 186–195, DOI: https://doi.org/10.2307/798981.
 • Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1994). Dialektyka oświecenia. Warszawa: IFiS PAN.
 • Kaliszewska, M. (2015). Paradygmat dwoistości jako perspektywa widzenia świata i człowieka. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1(1), 132–154.
 • Kolarska-Bobińska, L. (1990). Civil Society and Social Anomy in Poland. Acta Sociologica, 33(4), DOI: https://doi.org/10.1177/000169939003300402.
 • Kuhn, T.S. (2001). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Laplanche, J., Pontalis, J.B. (1996). Słownik psychoanalizy. Warszawa: PWN.
 • L’Yvonnete, F. (2009). Przedmowa. W: J. Baudrillard. Dlaczego wszystko jeszcze nie zniknęło? (s. 9–11). Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Marquard, O. (1994). Apologia przypadkowości. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • McClosky, H., Schaar, J.H. (1965). Psychological Dimension of Anomy. American Sociological Review, 30(1), 14–40, DOI: https://doi.org/10.2307/2091771.
 • Merton, R. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Ossowski, S. (2001). O osobliwości nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2014). Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Roberts, A.H., Rokeach, M. (1956). Anomie, Authiritarianism, and Prejudice: A Replication. American Journal of Sociology, 61(4), DOI: https://doi.org/10.1086/221767.
 • Rorty, R.(2009). Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 • Srole, L. (1956). Social Integration and Certain Corollaries: An Exploratory Study. American Sociological Review, 21(6), 709–716, DOI: https://doi.org/10.2307/2088422.
 • Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P. (2000). The ambivalence of social change: Triumph or trauma? WZB Discussion Paper, P 00-001.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 • Wilchen Christensen, T., Bjørge, T. (2017). How to Manage Returned Foreign Fighters and Other Syria Travellers? Measures for Safeguarding and Follow-up. University of Oslo: Centre for Research on Extremism.
 • Znaniecki, F. (2013). Upadek cywilizacji zachodniej. Warszawa: WUW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_3_39-48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.