PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Osobowościowe wyznaczniki pracy nauczyciela przygotowującego do zawodów trudnych i niebezpiecznych na przykładzie pilota instruktora wojskowego statku powietrznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań własnych dotyczących wybranych cech osobowościowych pilota instruktora przygotowującego kandydata do wykonywania samodzielnych lotów. Badania zostały przeprowadzone w grupie 50 pilotów instruktorów przebywających na szkoleniu doskonalącym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie. W ramach badań własnych zastosowano narzędzie, które służy do pomiaru cech osobowości istotnych dla efektywnego funkcjonowania w danym zawodzie, tzn. Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP) Rudigera Hossiepa i Michaela Paschena.
EN
The article presents an analysis of the results of own research on selected personality traits of the pilot-instructor preparing the candidate to perform independent flights. The research was carried out in a group of 50 pilots instructors staying at the training of the Higher School of Air Force Officers in Dęblin. As part of our own research, a tool was used to measure personality traits relevant to effective functioning in a given profession, i.e. Bochumski Inventory of Personality Determinants of Labor (BIP) Rudiger Hossiep and Michael Paschen.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Biela, A. (1994). Błędy człowieka w sytuacjach podejmowania decyzji ryzykownych. Biuletyn 2(65) , 63–73.
 • Brzezińska, U., Jaworowska, A. (2014). Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kattenbach, A. (2016). Środowisko pracy pilota wojskowego. Annales UMCS. Sectio J, 29(4), 182–191, DOI: https://doi.org/10.17951/j.2016.29.4.183.
 • Krokowski, M., Rydzewski, P. (2002). Zarządzanie emocjami. Łódź: Imperia.
 • Makarowski, R., Smolicz, T. (2012). Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia – uwarunkowania psychofizjologiczne. Kosowizna: Adriana Aviation Sp. z o.o.
 • Martkowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: LiberiLibri.
 • Matczak, A. (red.). (2007). Inteligencja emocjonalna – kierunki i metody badań. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4(1), 1–130.
 • McCrae, R.R., Costa, P.T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81–90, DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.52.1.81.
 • Morawski, J. (1994). Gospodarka informacją w układzie pilot–samolot. Rzeszów–Warszawa: Redakcja Wydawnictw Uczelnianych Politechniki Rzeszowskiej.
 • Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Super, D.E. (1957). The Psychology of Careers. New York: Harper and Row.
 • Ślusarski, J. (2013). Czy każdy pilot może być instruktorem? Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego. Dęblin: WSOSP.
 • Ślusarski, J. (2016). Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Dęblin: WSOSP.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_167-178
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.