PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Innowacje i przedsiębiorczość w szkole jako odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu szkoły, stają się dla niej wyzwaniem. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na dwie kategorie innowacji i przedsiębiorczości, analizując je jako kluczowe nie tylko w przygotowaniu uczniów do wejścia w dorosłe życie (w tym w życie zawodowe), lecz także jako warunek odnowy szkoły. Dokonując przeglądu literatury (zarówno polskiej, jak i zagranicznej), przywołano argumenty uzasadniające przyjęte przez autorkę stanowisko.
EN
The changes that are taking place in and around school have become a challenge for its functioning. The article focuses on two categories: innovation and entrepreneurship, which are analysed as crucial not only in preparing pupils to enter into adulthood, including their professional life, but also as a precondition for the renewal of school itself. When reviewing both Polish and foreign literature, some arguments are invoked that are meant to justify the position adopted by the author.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Adamczyk, W. (1995). Przedsiębiorczość. Próba definicji. Przegląd Organizacyjny, 11, 11–15.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Drucker, P.F. (2002). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: MT Business.
 • Encyklopedia powszechna. (1997). Warszawa: PWN.
 • Fayolle, A., Gailly, B., Lassas-Clerc, N. (2006), Effect and Counter-Effect of Entrepreneurship Education and Social Context on Student’s Intentions. Estudios de Economía Aplicada, 24(2), 509–523.
 • Fayolle, A., Gailly, B. (2008). From craft to science. Teaching models and learning processes in entrepreneurship education. Journal of European Industrial Training, 32(7), 569–593, DOI: https://doi.org/10.1108/03090590810899838.
 • Fullan, M. (2016). Indelible Leadership: Always Leave Them Learning. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Fullan, M., Hargreaves, A. (2016). Bringing the Profession Back In: Call to Action. Oxford: Learning Forward.
 • Fullan, M., Quinn, J. (2016). Coherence: The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Garavan, T.N., O’Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3–12, DOI: https://doi.org/10.1108/03090599410068024.
 • Gołdyka, L. (1999). Przedsiębiorczość jako przedmiot zainteresowań w socjologii. W: L. Gołdyka, D. Markowska, J. Stankiewicz (red.), Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy (s. 221–234). Zielona Góra: Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej.
 • Gürol, Y., Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students. Education + Training, 48(1), 25–38, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00400910610645716.
 • Hasło: przedsiębiorczość. W: Encyklopedia zarządzania. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87 (dostęp: 10.08.2019).
 • Hildebrandt, A. (2001). Koncepcja rozwoju organizacyjnego szkoły Pera Dalina. W: E. Potulicka (red.), Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej (s. 61–138). Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
 • Janowski, A. (1998). Słownik ekonomiczny. Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
 • Karney, H. (2007). Psychopedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • King, N., Anderson, N. (2002). Managing Innovation and Change: A Critical Guide for Organizations. London: Thompson.
 • Kirby, D.A. (2004). Entrepreneurship education: Can business schools meet the challenge? Education + Training, 46(8/9), 510–519, DOI: https://doi.org/10.1108/00400910410569632.
 • Kirkland, K., Sutch, D. (2009). Overcoming the Barriers to Educational Innovation. Bristol: Futurelab.
 • Koch, R. (1997). Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Kortana, J. (red.). (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kostoff, R.N. (2003). Stimulating innovation. W: L.V. Shavinina (ed.), The International Handbook on Innovation (s. 388–400). London: Pergamon.
 • Kuratko, D.F. (2003). Entrepreneurship education: emerging trends and challenges for the 21st century. Chicago: White Papers Series, Coleman Foundation.
 • Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. Warszawa: PWN.
 • Licht, A.H., Tasiopoulou, E., Wastiau, P. (2017). Open Book of Educational Innovation. Brussels: European Schoolnet.
 • Looney, J.W. (2009). Assessment and Innovation in Education. OECD Education Working Papers, 24, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/222814543073.
 • Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Warszawa: IBE.
 • Nowosad, I. (2008). Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (1999). Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzimej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Redding, S., Twyman, J.S., Murphy, M. (2013). What is an innovation in learning? W: M. Murphy, S. Redding (eds.), Handbook on Innovations in Learning (s. 133–148). Philadelphia: Center on Innovations in Learning, Temple University, Charlotte, Information Age Publishing.
 • Reick C., Kastner, M. (2006). Innovation durch Kulturentwicklung – Vertrauensfehlerlerninnovationsgesundheitskultur als Konzept innovativer Organisationsentwicklung. W: Innovationen für Arbeit und Organisation. Dokumentation des 52 Arbeitswissenschaftlichen Kongresses in Stuttgart, Dortmund: GfA-Press.
 • Schein, E. (1995). Unternehmenskultur. Ein Handbuch für Führungskräfte. Frankfurt am Main: Campus.
 • Schulz, R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa: IBE.
 • Szkudlarek, T. (2000). Radykalna krytyka i pragmatyczna zmiana. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji (s. 277–278). Warszawa: IBE.
 • Śliwerski, B. (2008). Oświatowy remanent, czyli o ideologicznym majsterkowaniu polityków oświatowych w latach 1989–2006. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty (T. 4; s. 95–140). Gdańsk: GWP.
 • Tucker, D., Selcuk, S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142–159, DOI: https://doi.org/10.1108/03090590910939049.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_29-44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.