PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jako instrumentu, jakim powinna się posługiwać współczesna szkoła w prowadzeniu skutecznych i spójnych działań w zakresie doradztwa zawodowego.
EN
The aim of the article was to present the intra-school career counseling system as a tool that the modern school should use for conducting effective and consistent actions in the field of career counseling.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Czarnecki, K. (2008). Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Bańka, A. (1995). Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Poznań: Print-B.
 • Bogaj, A. (2006). Szkoła w społeczeństwie obywatelskim. W: A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy (s. 11–37). Warszawa: PWN.
 • Kukla, D. (2012). W kręgu personalizmu doradcy zawodowego. Częstochowa: Wydawnictwo OB.
 • Kwiatkowski, S.M. (2018). Nowoczesne doradztwo w szkołach: predyspozycje uczniów a ich przyszłość zawodowa. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości (T. 3; s. 190–204). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Nowacki, T. (red.). (1982). Pedagogika pracy, problematyka i przegląd badań. Warszawa: WSiP.
 • Nowacki, T. (1999). Zawodoznawstwo. Radom: ITE.
 • Nowacki, T.W., Korabiowska-Nowacka, K., Baraniak, B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: WSP TWP.
 • Paszkowska-Rogacz, A. (2003). Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: KOWEZiU.
 • Plewka, C. (2015). Kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 • Rachalska, W. (1987). Problemy orientacji zawodowej. Warszawa: WSiP.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675).
 • Skłodowski, H. (red.). (1999). Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Wiatrowski, Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_45-64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.