PL EN


2019 | 32 | 4 |
Article title

Podstawowe przyczyny zagubienia polskiej pedagogiki. Część 1

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pedagodzy polscy wydają się być zagubieni w precyzyjnym formułowaniu własnej problematyki badań. Przyczyn jest wiele. Najważniejsze to: błąd antropologiczny, duża dynamika przemian cywilizacyjnych, trudności z interpretacją i rozumieniem zjawisk współczesnej cywilizacji wiedzy, nowe oczekiwania wobec edukacji, konieczność reorientacji metodologii badań. Autor zwrócił uwagę na trudności z identyfikacją i rozumieniem kierunków przemian cywilizacyjnych, ich dynamiki, kompleksowości oraz ich nowej jakości. W artykule wskazano również na najważniejsze obszary badań, które pilnie wymagają penetracji przez współczesnych pedagogów.
EN
Polish pedagogues seem to be lost in precisely formulating their own research problems. There are many reasons. The most important are: anthropological error, high dynamics of civilization changes, difficulties with interpretation and understanding of the phenomena of modern civilization of knowledge, new expectations for education, the need to reorient the research methodology. The author devoted considerable attention to the difficulties in identifying and understanding the directions of civilization changes, their dynamics, complexity and new quality. The article also indicates the most important areas of research that urgently require penetration by contemporary pedagogues.
Year
Volume
32
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Bauman, Z. (1997). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bogaj, A. (1999). Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 163–171). Radom: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Czapiński, J., Wojciszke, B. (1997). Pogoń za lisem. Społeczne zróżnicowanie i struktura postaw wobec prywatyzacji. W: J. Gardawski, L. Gilejko (red.), Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji (s. 37–76). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Dembiński, M. (2015). Recenzja książki: Bogusław Śliwerski, „Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji: inspiracje do badań polityki oświatowej”. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 675. Pedagogika Społeczna, 3(57), 253–267.
 • Furmanek, W. (1999). Antynaturalistyczny paradygmat badań pedagogicznych. W: J. Sowa, D. Pstrąg (red.), Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej (s. 64–79). Rzeszów: CDP.
 • Furmanek, W. (2009). Edukacja a przemiany cywilizacyjne. Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Furmanek, W. (2012a). Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki pracy. W: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (s. 109–125). Częstochowa–Kijów: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Furmanek, W. (2012b). Model człowieka paradygmatem nauk pedagogicznych. Edukacja – Technika – Informatyka. Rocznik Naukowy, 3(3), 25–42.
 • Furmanek, W. (2014a). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Furmanek, W. (2014b). Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań. Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Furmanek, W. (2015). Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Furmanek, W. (2017). Piąta rewolucja przemysłowa. Eksplikacja pojęcia. Edukacja – Technika – Informatyka. Rocznik Naukowy, 2(24), 275–283, DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2018.2.38.
 • Furmanek, W. (2018a). Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0). Dydaktyka Informatyki, (13), 55–63, DOI: https://doi.org/10.15584/di.2018.13.8.
 • Furmanek, W. (2018b). Model człowieka odniesieniem do opisu przedmiotu badań pedagogiki wartości. W: W. Furmanek A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Uczenie się (s. 136–150). Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Furmanek, W. (2019). Człowiek w badaniach pedagogiki zorientowanej personalistycznie. Rzeszów: Wydawnictwo URz.
 • Maryniarczyk, A., Stępień, K. (red.). (2003). Błąd antropologiczny. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Myoo, S., Hańderek, J. (red.). (2014). Filozofia technologii. Lublin: E-Naukowiec.
 • Palka, S. (red.). (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Ratajek, Z. (1996). Dydaktyka wobec problemów współczesnej pedagogiki. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, (3), 19–33.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (1999). Zmiana społeczna jako wyzwanie dla kształcenia zawodowego. W: J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.), Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (s. 368–375). Radom: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Such, J. (1973). Wstęp do metodologii ogólnej nauk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Sztompka, P. (2009). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 • Szymański, M.J. (2014). Edukacyjne problemy współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tiffin, J., Rajasingham, L. (1995). In Search of the Virtual Class. Education in an Information Society. London: Routledge.
 • Toffler, A. (2007). Szok przyszłości. Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2019_32_4_9-20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.