PL EN


2020 | 33 | 2 |
Article title

Wybrane funkcje wykonawcze u adolescentów uprawiających pływanie wyczynowe

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uprawianie sportu jest formą spędzania czasu wolnego wybieraną przez duże grono młodzieży. Okazuje się, że aktywność sportowa może być powiązana z kształtowaniem się niektórych funkcji poznawczych człowieka. W związku z tym celem podjętych badań była weryfikacja powiązania między wybranymi funkcjami wykonawczymi a aktywnością sportową u młodszych adolescentów. Grupę badaną stanowili 12-latkowie (N = 38, 63% stanowiły dziewczynki) uprawiający wyczynowo pływanie oraz ich rówieśnicy nieuprawiający sportu. Dokonano pomiaru takich funkcji, jak: werbalna pamięć operacyjna, tempo przetwarzania informacji i pamięć operacyjna oraz zdolność do zahamowania nawykowej reakcji. W tym celu zastosowano następujące metody: Podtest ze Skali Inteligencji Wechslera – Powtarzanie Cyfr, Test Szybkiego Nazywania oraz eksperymentalną wersję Testu Stroopa. Badania wskazały na istnienie powiązania między aktywnością sportową, jaką jest pływanie wyczynowe, a funkcjami wykonawczymi (tempo przetwarzania informacji i pamięć operacyjna). Otrzymane wyniki mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym i wskazują na możliwość stymulacji rozwoju poznawczego poprzez uprawianie sportu.
EN
Sports is a form of spending free time, chosen by a large group of young people. It turns out that sport activity can be related to the formation of some cognitive functions of humans. Therefore, the aim of the undertaken research was to verify the connection between selected executive functions and sport activity in younger adolescents. The study group consisted of 12-year-olds (N = 38, 63% were girls) practising competitive swimming and their peers not practising sports. The following functions were measured: verbal working memory, information processing and working memory and the ability to inhibit habitual reaction. For this purpose, methods were used: Subtest from the Wechsler Intelligence Scale – Digital Repetition, Quick Name Test and experimental version of the Stroop Test. The research indicated that there is a connection between the sport activity, which is competitive swimming, and the executive functions (information processing and working memory). The results obtained have a direct impact on human functioning in everyday life and indicate the possibility of stimulating cognitive development through sport.
Year
Volume
33
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Borkowska, A. (2006). Neuropsychological and neurobiological aspects of working memory. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 1(1), 31–42.
 • Cadoret, G., Bigras, N., Duval, S., Lemay, L., Tremblay, T., Lemire, J. (2018). The mediating role of cognitive ability on the relationship between motor proficiency and early academic achievement in children. Human Movement Science, 57, 149–157. DOI: https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.12.002
 • Chaddock‐Heyman, L., Hillman, C.H., Cohen, N.J., Kramer, A.F. (2014). The importance of physical activity and aerobic fitness for cognitive control and memory in children. Monographs of the Society for Research in Child Development, 79(4), 25–50. DOI: https://doi.org/10.1111/mono.12129
 • Colcombe, S., Kramer, A.F. (2003). Fitness effects on the cognitive function of older adults: A meta-analytic study. Psychological Science, 14(2), 125–130. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9280.t01-1-01430
 • Dencikowska, A., Drozda, S., Czarny, W. (red.). (2008). Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Di Russo, F., Bultrini, A., Brunelli, S., Delussu, A.S., Polidori, L., …, Spinelli, D. (2010). Benefits of Sports Participation for Executive Function in Disabled Athletes. Journal of Neurotrauma, 27(12), 2309–2319. DOI: https://doi.org/10.1089/neu.2010.1501
 • Diamond, A. (2000). Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex. Child Development, 71(1), 44–56. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8624.00117
 • Frick, A., Mohrig, W. (2016). A matter of balance: Motor control is related to children’s spatial and proportional reasoning skills. Frontiers in Psychology, 6. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02049
 • Geertsen, S.S., Thomas, R., Larsen, M.N., Dahn, I.M., Andersen, J.N., Krause-Jensen, M. (2016). Motor skills and exercise capacity are associated with objective measures of cognitive functions and academic performance in preadolescent children. PLoS One, 11(8). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161960
 • Grissmer, D., Grimm, K.J., Aiyer, S.M., Murrah, W.M., Steele, J.S. (2010). Fine motor skills and early comprehension of the world: Two new school readiness indicators. Developmental Psychology, 46(5), 1008–1017. DOI: https://doi.org/10.1037/a0020104
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.
 • Jacobson, J., Matthaeus, L. (2014). Athletics and executive functioning: How athletic participation and sport type correlate with cognitive performance. Psychology of Sport and Exercise, 15(5), 521–527. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.05.005
 • Jagodzińska, M. (2003). Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk: GWP.
 • Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2013). Test Szybkiego Nazywania. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Matczak, A., Piotrowska, A., Ciarkowska, W. (1997). Skala inteligencji D. Wechslera dla dzieci – wersja zmodyfikowana (WISC-R). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Piek, J.P., Dyck, M.J., Nieman, A., Anderson, M., Hay, D., …, Hallmayer, J. (2004). The relationship between motor coordination, executive functioning and attention in school aged children. Archives of Clinical Neuropsychology, 19(8), 1063–1076. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acn.2003.12.007
 • Piotrowski, K., Stettner, Z., Balas, R. (2005). Metody badania pamięci roboczej. Studia Psychologiczne, 43(1), 7–16.
 • Talarowska, M., Florkowski, A., Orzechowska, A., Mossakowska-Wójcik, J., Gałecki, P. (2011). Wykonanie Testu Stroopa przez chorych z zaburzeniami depresyjnymi i schizofrenią. Current Problems of Psychiatry, 12(1), 24–29.
 • Tomaszewska, M., Markowska, A., Borkowska, A. (2010). Stroop test. The diagnostic importance in psychiatry. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 5(1), 35–41.
 • Trempała, J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zarzecka, B.K. (2014). Effects of physical activity on cognitive functioning in the context of academic achievement: Review. Studia Psychologiczne, 52(4), 20–24. DOI: https://doi.org/10.2478/V10167-010-0104-3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_2_71-84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.