PL EN


2020 | 33 | 2 |
Article title

Uczenie się w kontekście social media

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie procesy uczenia się i nauczania są utrudnione przez wiele dystraktorów, a jednym z istotniejszych jest stale rosnąca popularność internetu i mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Snapchat), która stawia dydaktykę przed nowymi wyzwaniami. Możliwość ciągłego pozostawania online niesie za sobą wiele korzyści, ale również przeszkód, z którymi należy się zmierzyć. Przedstawione w niniejszym artykule badanie miało na celu dokonanie analizy i opisanie zależności pomiędzy używaniem internetu (głównie portali społecznościowych) a wynikami w nauce, biorąc pod uwagę aspekt osobowości rozumianej zgodnie z Sześcioczynnikowym Modelem Osobowości HEXACO oraz samooceny studentów mierzonej Skalą Samooceny Rosenberga. Wykazano, że średnia ocen koreluje dodatnio z satysfakcją z uzyskanych w nauce wyników oraz z sumiennością. Badanie nie wykazało istotnych zależności pomiędzy uzyskaną średnią ocen a częstotliwością korzystania z internetu i samooceną. Wykazano ujemną korelację samooceny ze skłonnością do porównywania swoich wyników z innymi. W niniejszym artykule zaprezentowano także dalsze kierunki badań związane z omawianą problematyką oraz ograniczenia dotyczące niniejszej pracy.
EN
Nowadays, learning and teaching processes can be affected by numerous distractors. The growing popularity of the Internet and social media (e.g. Facebook, Instagram, Snapchat) poses new challenges to modern education. The main goal of the presented research was to analyze and describe the relationship between using the Internet (especially social media) and educational outcomes, considering also some personality aspects (HEXACO Model) as well as students’ self-esteem (Rosenberg’s Self-Esteem Theory). According to the results, the average grade has correlated positively with the satisfaction of the educational outcomes and conscientiousness. However, the study has not shown any significant correlation between the average grade and the frequency of Internet use nor self-esteem. The research has shown a negative relationship between self-esteem and the tendency to compare grades with others. The article provides also further research directions related to the discussed issues and limitations of this study.
Year
Volume
33
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Aladwani, A.M., Almarzouq, M. (2016). Understanding compulsive social media use: The premise of complementing self-conceptions mismatch with technology. Computers in Human Behavior, 60, 575–581. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.098
 • Alwagait, E., Shahzad, B., Alim, S. (2015). Impact of social media usage on students academic performance in Saudi Arabia. Computers in Human Behavior, 51(B), 1092–1097. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.028
 • Bereźnicki, F. (2001). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Brooks, S. (2015). Does personal social media usage affect efficiency and well-being? Computers in Human Behavior, 46, 26–37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.053
 • Cheng, W., Ickens, W. (2009). Conscientiousness and self-motivation as mutually compensatory predictors of university-level GPA. Personality and Individual Differences, 47(8), 817–822. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.06.029
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Fila-Jankowska, A. (2009). Samoocena autentyczna. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Fried, C.B. (2008). In-class laptop use and its effects on student learning. Computers & Education, 50(3), 906–914. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.09.006
 • Mehdizadeh, S. (2010). Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 357–364. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0257
 • Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Lau, W.W.F., (2017). Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students. Computers in Human Behavior, 68, 286–291. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.043
 • Lee, K., Ashton, M.C. (2009). The HEXACO Personality Inventory – Revised. Pobrane z: http://hexaco.org (dostęp: 7.02.2018).
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątkę. Przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17–49. DOI: https://doi.org/10.14656/PFP20140102
 • Tawfeeq Alahmar, A. (2016). The impact of social media on the academic performance of second year medical students at College of Medicine, University of Babylon, Iraq. Journal of Medical & Allied Sciences, 6(22), 77–83. DOI: https://doi.org/10.5455/jmas.236927
 • Vedel, A. (2014). The Big Five and tertiary academic performance: A systematic review and meta-analysis. Personality and Individual Differences, 71, 77–76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.07.011
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2020_33_2_85-93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.